Natrag na popis

PEPELJARA, UPALJAČ ZA CIGARETE, UTIČNICA ZA DODATNU OPREMU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Upaljač za cigarete 1

Kod uključenog kontakta, pritisnite upaljač za cigarete 1. Kada se usije, on sam iskače. Povucite ga.

Nakon upotrebe, vratite ga nazad, ali ga nemojte pritisnuti do kraja.

Pepeljara

Može se postaviti u bilo koji od prostora 2 ili 3.

Utičnice za dodatnu opremu 14

Predviđene su za priključivanje opreme koju je odobrila naša tehnička služba.

Ako vaše vozilo nije opremljeno upaljačem za cigarete i pepeljarom, možete ih nabaviti kod Predstavnika marke.

Priključujte samo dodatnu opremu kojoj je maksimalna snaga 120 vata (12 V).

Ako se istovremeno upotrebljava više utičnica za dodatnu opremu, ukupna snaga priključene dodatne opreme ne smije prelaziti 180 vata.

Opasnost od požara.