Natrag na popis

MEHANIZMI ZA ISPRAVLJANJE I POMOĆ U VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovisno o vozilu, mogu se sastojati od:

- sustava protiv blokiranja kotača (ABS);

- dinamičke kontrole vožnje (ESC) s kontrolom protiv zanošenja u zavojima i sustavom protiv proklizavanja;

- pomoći u vožnji s prikolicom;

- sustava za pomoć pri naglom kočenju;

- kontrole prianjanja na tlo;

- sustava za pomoć pri kretanju na uzbrdici.

Sustav protiv blokiranja kotača (ABS)

Prilikom intenzivnog kočenja ABS sprječava blokiranje kotača, te omogućuje kontrolu nad zaustavnim putom i očuvanje kontrole nad vozilom.

U tim uvjetima, moguće je izbjegavanje prepreke kočenjem. Osim toga, ovaj sustav omogućava optimalizaciju zaustavnog puta, posebice na tlu sa slabim prianjanjem (vlažno tlo…).

Svako uključenje mehanizma očituje se podrhtavanjem papučice kočnice. ABS ni u kojem slučaju ne poboljšava “fizičke” performanse vozila vezane uz prianjanje guma na tlo. Osnovna pravila opreza se dakle obavezno moraju poštivati (udaljenost između vozila...).

Smetnje u radu:

- Uključuju se © i x i na instrumentnoj ploči prikazuju se poruke “ABS provjerite”, “CHECK BRAKING SYSTEM” i, ovisno o vozilu, “Esc Provjerite”: ABS, ESC i pomoć pri naglom kočenju su isključeni. Kočenje je i dalje osigurano;

- Uključuju se x, D, © i ® i na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “BRAKING SYSTEM FAULT”: to označava neispravnost mehanizama kočenja.

oba slučaja potražite savjet Predstavnika marke.

Stoga se, u hitnim slučajevima, preporuča jak i stalan pritisak na papučicu. Nije potrebno više puta uzastopno pritiskati papučicu (pumpanje). ABS će promijeniti pritisak u kočionom sustavu.

Vaše kočenje je djelomično osigurano. Uz to, opasno je naglo kočiti i obavezno je trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Pozovite Predstavnika marke.

Dinamička kontrola vožnje (ESC) s kontrolom zanošenja u zavojima i sustavom protiv proklizavanja

Dinamička kontrola vožnje ESC

Ovaj sustav pomaže očuvanju kontrole nad vozilom u “kritičnim” situacijama (izbjegavanje prepreke, gubitak prianjanja u zavoju...).

Princip rada

Senzor na upravljaču omogućava prepoznavanje putanje vožnje koju želi vozač.

Ostali senzori, koji se nalaze na vozilu, mjere stvarnu putanju.

Sustav uspoređuje volju vozača i stvarnu putanju vozila i ispravlja ovu zadnju, po potrebi, djelujući na kočenje određenih kotača i/ili na snagu motora, u slučaju uključivanja sustava kontrolno svjetlo trepće na instrumentnoj ploči.

Kontrola zanošenja u zavojima

Ovaj sustav poboljšava rad ESC u jakim zavojima (gubitak prianjanja prednjeg ovjesa).

Sustav protiv proklizavanja

Ovaj sustav pomaže pri smanjenju proklizavanja pogonskih kotača i kontroli vozila pri pokretanju, ubrzavanju ili usporavanju.

Princip rada

Pomoću senzora na kotačima, ovaj sustav mjeri i uspoređuje, u svakom trenutku, brzinu pogonskih kotača i ukazuje na njihovo povećanje broja okretaja. Ako jedan kotač počne proklizavati, sustav nameće njegovo kočenje sve dok pokretljivost ne postane kompatibilna s razinom prianjanja ispod kotača.

Sustav isto tako djeluje kako bi prilagodio broj okretaja motora raspoloživom prianjanju ispod kotača, neovisno o pritisku na papučicu gasa.

Smetnje u radu

Kada sustav otkrije neku smetnju u radu, uključuju svjetla upozorenja © i i, ovisno o vozilu, prikazuje se poruka “Esc Provjerite” na instrumentnoj ploči. U tom se slučaju isključuju ESC i sustav protiv proklizavanja.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Te funkcije su dodatne pomoći u slučaju kritične vožnje koje omogućavaju prilagođavanje ponašanja vozila želji vozača.

Ove funkcije ne zamjenjuju vozača. One ne pomiču granice mogućnosti vozila i ne smiju poticati bržu vožnju. One dakle ne mogu, u niti jednom trenutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri upravljanju (vozač uvijek mora predvidjeti iznenadne situacije koje se mogu dogoditi tijekom vožnje).

Pomoć pri naglom kočenju

To je dodatni sustav ABS koji pomaže pri smanjenju zaustavnog puta vašeg vozila.

Princip rada

Sustav omogućuje otkrivanje situacije kada je potrebno naglo kočenje pritiskom na papučicu kočice. U tom slučaju pomoć pri kočenju razvija trenutno svoju najveću snagu i može uključiti podešavanje ABS.

Kočioni sustav ABS je aktivan sve dok se ne otpusti papučica kočnice.

Paljenje svjetala upozorenja

Ovisno o vozilu, ona se mogu upaliti pri jakom usporavanju.

Predviđanje kočenja

Ovisno o vozilu, kada brzo otpustite papučicu gasa, sustav predviđa kočenje kako bi se smanjio zaustavni put.

Prilikom upotrebe regulatora brzine:

- ako upotrebljavate papučicu gasa, kada ju otpustite, sustav se može uključiti ;

- ako ne upotrebljavate papučicu gasa, sustav se neće uključiti.

Smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, poruka “CHECK BRAKING SYSTEM” se pojavljuje na instrumentnoj ploči popraćena kontrolnim svjetlom ©.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Te funkcije su dodatne pomoći u slučaju kritične vožnje koje omogućavaju prilagođavanje ponašanja vozila želji vozača.

Ove funkcije ne zamjenjuju vozača. One ne pomiču granice mogućnosti vozila i ne smiju poticati bržu vožnju. One dakle ne mogu, u niti jednom trenutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri upravljanju (vozač uvijek mora predvidjeti iznenadne situacije koje se mogu dogoditi tijekom vožnje).

Kontrola prianjanja na tlo

Ako je vozilo tako opremljeno, kontrola prianjanja na tlo olakšava kontrolu nad vozilom na cestama sa smanjenom razinom prianjanja (loše tlo...).

Gume

Kada dođe do potrebe za njihovu zamjenu, na vozilo postavite isključivo gume iste marke, dimenzija, vrste i strukture.

One moraju biti: ili istovjetne onima koje su tvornički postavljene ili u skladu s preporukom Predstavnika marke.

Način rada za “Cestu”

Prilikom pokretanja vozila pali se kontrolno svjetlo ugrađeno u gumb 1 i popraćeno porukom “STANDARD ROAD MODE ON” na instrumentnoj ploči.

Ovaj položaj omogućuje optimalnu upotrebu u normalnim uvjetima na cesti (suho, vlažno, slabi snijeg...).

Način rada za “Cestu” upotrebljava funkcije značajke protiv proklizavanja.

Način rada “Loše tlo”

Uključite gumb 1: ugrađeno kontrolno svjetlo se pali, popraćeno porukom na instrumentnoj ploči “NON GRIP ROAD MODE ON”.

Ovaj položaj omogućuje optimalnu upotrebu u uvjetima rastresitog tla (blato, pijesak, opalo lišće...). Način rada “Rastresito tlo” upotrebljava funkcije značajke protiv proklizavanja. Sustav se automatski prebacuje u način rada za “Cestu” nakon prelaska brzine od otprilike 40 km/h i pali se kontrolno svjetlo ugrađeno u gumb 1.

Način rada “Expert”

Uključite gumb 1: ugrađeno kontrolno svjetlo se pali, popraćeno porukom na instrumentnoj ploči “ALL ROADSMODE ON”.

U tom je položaju broj okretaja motora pod kontrolom vozača. Sustav se automatski prebacuje u način rada za “Cestu” nakon prelaska brzine od otprilike 40 km/h i pali se kontrolno svjetlo ugrađeno u gumb 1.

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici

Ovisno o kutu nagiba, ovaj sustav pomaže vozaču prilikom kretanja na uzbrdici. Sprječava proklizavanje vozila unazad, ovisno o nagibu, djelujući na automatsko zatezanje kočnica dok vozač makne nogu s papučice kočnice da bi pritisnuo papučicu gasa.

Rad sustava

Radi samo dok je ručica mjenjača u nekom drugom položaju osim praznog hoda (položaj ručice mjenjača N ili P za vozila opremljena automatskim mjenjačem) i dok je vozilo potpuno zaustavljeno (pritisnuta papučica kočnice).

Sustav zadržava vozilo otprilike 2 sekunde. Zatim se kočnice postupno otpuštaju (vozilo kreće ovisno o nagibu).

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici ne može u potpunosti spriječiti proklizavanje vozila unazad u svim slučajevima (jako strma uzbrdica itd.).

Vozač u svakom trenutku može pritisnuti papučicu kočnice i tako spriječiti proklizavanje vozila unazad.

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici ne smije se upotrebljavati za duže zaustavljanje: upotrijebite papučicu kočnice.

Ova funkcija nije namijenjena za imobilizaciju vozila na duži period.

Ako je potrebno, upotrijebite papučicu kočnice za zaustavljanje vozila.

Vozač i dalje mora biti posebno pažljiv na skliskim površinama ili onim sa slabim prianjanjem.

Postoji opasnost od teških ozljeda.