Natrag na popis

KLIMA UREĐAJ S RUČNIM UPRAVLJANJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande

1 Podešavanje temperature zraka.

2 Podešavanje brzine ventiliranja.

3 Klima uređaj.

4 Raspodjela zraka u putničkom prostoru.

5 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

6 Recirkulacija zraka.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

(ovisno o vozilu)

Tipka 3 omogućava uključivanje (kontrolno svjetlo upaljeno) ili isključivanje (kontrolno svjetlo ugašeno) klima uređaja.

Uključivanje nije moguće ako je komanda 2 u isključenom položaju OFF.

Upotreba klima uređaja omogućava:

- snižavanje temperature u putničkom prostoru;

- brže odmagljivanje.

Raspodjela zraka u putničkom prostoru

Postoji pet mogućnosti raspodjele zraka. Okrenite komandu 4 kako biste odabrali vaš način raspodjele zraka.

W Dovod zraka je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala.

i Dovod zraka je usmjeren prema svim uvodnicima zraka, otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala, otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i nogama putnika.

ó Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

G Dovod zraka je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči, prema nogama putnika na prednjem sjedalu i, ovisno o vozilu, prema putnicima na sjedalima u drugom redu.

J Dovod zraka usmjeren je samo prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

Uključivanje recirkulacije zraka

Pritisnite tipku 6: ugrađeno kontrolno svjetlo se pali. Pod tim uvjetima zrak ulazi u putnički prostor i recirkulira bez ulaska vanjskog zraka.

Recirkulacija zraka omogućava:

- izolaciju od zraka izvana (prometovanje u zagađenim područjima...);

- brže hlađenje putničkog prostora.

Podešavanje brzine ventiliranja

Djelujte na komandu 2. Što je komanda više desno, to je temperatura ventiliranog zraka viša. Ako želite u potpunosti prekinuti dovod zraka, postavite komandu 2 u isključen položaj “OFF”.

Sustav se zaustavlja: brzina ventiliranja zraka je nula (na zaustavljenom vozilu), ipak u vožnji možete osjetiti blagi protok zraka.

Brzo odmagljivanje

Postavite komande 124 u položaje W:

- vanjski zrak;

- najveća temperatura;

- odmagljivanje.

Podešavanje temperature zraka

Okrenite komandu 1 ovisno o željenoj temperaturi. Što je klizač dalje u crvenom, temperatura će biti veća.

Prilikom dulje upotrebe klima uređaja, može postati hladno. Za povećavanje temperature, okrenite komandu 1 u desno.

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

S motorom u radu, pritisnite tipku 5. Pali se kontrolno svjetlo rada.

Ova funkcija omogućava brzo električno odmagljivanje stražnjeg stakla i grijanih električnih retrovizora (za vozila koja su njima opremljena).

Za izlazak iz te funkcije, ponovno pritisnite tipku 5.

Ako je prisutna pogreška, odmagljivanje automatski prestaje.

Duža upotreba recirkulacije zraka može dovesti do stvaranja pare na bočnim staklima i vjetrobranskom staklu te do neugodnih mirisa uslijed cirkulacije neobnovljenog zraka u putničkom prostoru. Stoga se savjetuje povratak u normalan način rada (vanjski zrak) ponovnim pritiskom gumba 6 čim recirkulacija zraka više nije potrebna.

Upotreba položaja W i i zabranjuje uključivanje recirkulacije zraka kako bi se izbjegla opasnost od zamagljivanja vjetrobranskog stakla i uključuje klima uređaj. Neće se upaliti kontrolno svjetlo 3 ugrađeno u tipku.