Natrag na popis

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovaj sustav omogućuje smanjenje potrošnje goriva i emisije stakleničkih plinova. Sustav se automatski uključuje prilikom pokretanja vozila. Sustav zaustavlja motor u vožnji (stanje mirovanja) kada se vozilo zaustavi (u slučaju prometne gužve, zaustavljanja na semaforu...).

Uvjeti za stavljanje u stanje mirovanja

Vozilo je voženo od njegovog posljednjeg zaustavljanja.

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

- mjenjač je u položaju D, M ili N;

i

- papučica kočnice je pritisnuta (dovoljno jako);

i

- papučica gasa nije pritisnuta;

i

- brzina vozila je nula tijekom otprilike 1 sekunde.

Stanje mirovanja motora ostaje uključeno ako je uključen položaj P ili ako je položaj N uključen sa zategnutom parkirnom kočnicom, a papučica kočnice je otpuštena.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

- ako je ručica mjenjača u neutralnom položaju (praznom hodu);

i

- papučica spojke je otpuštena.

Ako kontrolno svjetlo trepće, to znači da papučica spojke nije otpuštena;

i

- brzina vozila manja je od otprilike 3 km/h.

Na svim vozilima stalno upaljeno kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči upozorava vas da je motor u stanju mirovanja.

Dodatna oprema vozila ostaje djelatna za vrijeme trajanja stanja mirovanja motora.

U slučaju neželjenog zaustavljanja motora, a ako je sustav djelatan, motor će se ponovno pokrenuti kada do kraja pritisnete papučicu spojke.

Nikada ne ostavljajte vozilo da radi s motorom u stanju mirovanja (upaljeno je kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči).

Prije nego što izađete iz vozila obavezno morate isključiti kontakt pritiskom na gumb za zaustavljanje motora (pogledajte članak “Pokretanje, zaustavljanje motora”).

Sprječavanje stanja mirovanja motora

U nekim je situacijama, primjerice, prilikom ulaska u raskršće, moguće zadržati motor u radu za brzo ponovno pokretanje.

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

Držite vozilo imobilizirano lagano pritišćući papučicu kočnice

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

Držite pritisnutom papučicu spojke.

Isključenje stanja mirovanja motora

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

- papučica kočnice je otpuštena, položaj D ili M je uključen ili

- papučica kočnice je otpuštena, uključen je položaj N i parkirna kočnica je otpuštena ili

- papučica kočnice je ponovno pritisnuta, uključen je položaj P ili je uključen položaj N i zategnuta je parkirna kočnica ili

- je uključen položaj R ili

- pritisnuta je papučica gasa

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

- uključen je prazan hod i papučica spojke je lagano pritisnuta ili

- uključena je brzina i papučica spojke je do kraja pritisnuta.

Posebna napomena: ovisno o vozilu, ako isključite kontakt dok je motor u stanju mirovanja, na instrumentnoj ploči na nekoliko se sekundi prikazuje kontrolno svjetlo Ä.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem

Ponovno pokretanje može se prekinuti ako se papučica spojke prebrzo otpusti dok je uključen stupanj prijenosa.

Motor za punjenje gorivom mora biti u potpunosti isključen (a ne u stanju mirovanja): obavezno zaustavite motor pritiskom na gumb za zaustavljanje motora (pogledajte članak “Pokretanje, zaustavljanje motora”).

Uvjeti u kojima motor neće biti stavljen u stanje mirovanja

Neki uvjeti onemogućuju sustavu stavljanje motora u stanje mirovanja, primjerice u sljedećim situacijama:

- uključena je brzina za vožnju unazad;

- ako poklopac motora nije zabravljen;

- ako vrata vozača nisu zatvorena;

- ako sigurnosni pojas vozača nije zakopčan;

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je prevelika razlika između temperature u vozilu i podešene vrijednosti temperature na klima uređaju s automatskim upravljanjem;

- nadmorska visina je previsoka;

- nagib je prevelik za vozila opremljena automatskim mjenjačem;

- ako je uključena funkcija “brzog postizanja dobre vidljivosti” (pogledajte članak “klima uređaj s automatskim upravljanjem” u 3. poglavlju);

- ako temperatura motora nije zadovoljavajuća;

- u tijeku je obnavljanje sustava protiv zagađivanja;

ili

-...

Kontrolno svjetlo prikazano je na instrumentnoj ploči. Upozorava vas da stanje mirovanja motora nije dostupno.

Isključite funkciju Stop and Start (zaustavljanja i pokretanja motora) prilikom svakog obavljanja zahvata u motornom prostoru.

Posebni slučajevi

Kada je motor u stanju mirovanja (prometni čep, zaustavljanje na semaforu,...), ako vozač otkopča sigurnosni pojas i otvori vrata vozača ili ustane iz sjedala, kontakt se isključuje.

Za ponovno pokretanje i uključivanje sustava Stop and Start (za pokretanje i zaustavljanje motora) pritisnite gumb za pokretanje motora (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

Osobitosti automatskog ponovnog pokretanja motora

U određenim uvjetima, motor se može ponovno pokrenuti bez vaše intervencije, a u svrhu osiguranja vaše sigurnosti i udobnosti.

To se može dogoditi u sljedećim slučajevima:

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- ako je uključena funkcija “brzog postizanja dobre vidljivosti” (pogledajte članak “klima uređaj s automatskim upravljanjem” u 3. poglavlju);

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je brzina vozila veća od 5 km/h (na nizbrdici...);

- nakon uzastopnog pritiskanja papučice kočnice ili ako treba uključiti kočnice;

-...

Isključivanje, uključivanje funkcije

Pritisnite prekidač 1 za isključenje funkcije. Prikazuje se poruka “Stop start deaktiviran” na instrumentnoj ploči i pali se kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač 2.

Ponovnim pritiskom sustav se ponovno uključuje. Na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Stop start aktivan” i gasi se kontrolno svjetlo 2 ugrađeno u prekidač 1.

Sustav se automatski ponovno uključuje prilikom svakog pokretanja vozila pritiskom gumba za pokretanje (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

Smetnje u radu

Kad se prikaže poruka “Provjerite stop start” na instrumentnoj ploči, popraćena paljenjem kontrolnog svjetla 2 ugrađenog u prekidač 1, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

U slučaju naglog zaustavljanja motor se može ponovno pokrenuti pritiskom na papučicu spojke, ako je uključena funkcija Stop and Start.

Osobitost : dok je motor u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 1 motor će se automatski ponovno pokrenuti.

Prije nego što izađete iz vozila obavezno morate isključiti kontakt pritiskom na gumb za zaustavljanje motora (pogledajte članak “Pokretanje, zaustavljanje motora”).