Natrag na popis

AUTOMATSKO ZAKLJUČAVANJE OTVARAJUĆIH DIJELOVA U VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Načelo rada

Prilikom pokretanja vozila, sustav automatski zaključa sve otvarajuće dijelove kada dosegnete brzinu od oko 10 km/h.

Otključavanje se vrši:

- pritiskom na gumb 1 za otključavanje vrata;

- dok je vozilo zaustavljeno, otvaranjem jednih prednjih vrata.

Napomena: ako se otvore/zatvore jedna vrata, ponovno će se automatski zaključati kada vozilo dosegne brzinu od otprilike 10 km/h.

Uključivanje/isključivanje funkcije

S motorom u radu, pritisnite gumb 1 na otprilike 5 sekundi, sve dok ne začujete zvučni signal.

Smetnje u radu

Ako utvrdite neku smetnju u radu (nema automatskog zaključavanja, kontrolno svjetlo ugrađeno u gumb 1 se ne pali pri zaključavanju otvarajućih dijelova…) najprije provjerite jesu li svi otvarajući dijelovi dobro zatvoreni. Ako su zatvoreni, obratite se Predstavniku marke.

Odgovornost vozača

Ako odlučite voziti sa zaključanim vratima, znajte da to može otežati pristup spasilaca u putničku kabinu u hitnim slučajevima.