SPREMNIK REAGENSA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Svakako se ponašajte u skladu sa zakonom države u kojoj se nalazite. Važno je napomenuti da nepoštivanje zakonskih odredbi na snazi može dovesti do pokretanja sudskog postupka nad vlasnikom vozila.

Princip rada

Reagens je namijenjen dizelskim motorima opremljenim sustavom SCR (selektivna katalitička redukcija).

Upotrebom reagensa smanjuje se emisija ispušnih plinova pretvaranjem zagađivača u vodenu paru i dušik.

Potrošnja reagensa u stvarnom vremenu ovisi o uvjetima upotrebe vozila, ugrađenoj opremi i načinu vožnje.

Kakvoća reagensa

Upotrebljavajte isključivo reagense koji su u skladu sa standardom ISO 22241 i u skladu s oznakom na čepu otvora za punjenje spremnika.

Punjenje

Upotrebljiva zapremnina spremnika: otprilike 13 litara.

Pri isključenom kontaktu, otvorite poklopac A, a zatim odvijte čep 1.

Napomena: para amonijevog hidroksida može izlaziti iz otvora čepa spremnika goriva pri visokim temperaturama spremnika.

Reagens ne smije doći u kontakt s očima ili kožom. Ako do takvog kontakta dođe, obilno isperite vodom. Po potrebi, potražite savjet liječnika.

Da biste nadopunili reagens, motor mora biti zaustavljen (a ne u stanju pripravnosti u slučaju vozila opremljenih funkcijom STOP and Start). Morate isključiti kontakt POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s karticom.

Ako se prikaže poruka upozorenja “XXX KM - greška Napuniti AdBlue”, napunite spremnik reagensa prema uputama za punjenje.

Opasnost od imobilizacije vozila.

Čep za punjenje: poseban je.

Ako ga morate zamijeniti, provjerite da je istovjetan s tvornički ugrađenim čepom. Obratite se Predstavniku marke. Nemojte prati područje punjenja uređajem pod visokim tlakom.

Punjenje (nastavak)

Spremnik se može napuniti na benzinskim crpkama. Kako biste napunili spremnik, s isključenim kontaktom umetnite mlaznicu do kraja (rizik od prskanja). Držite ga u tom položaju cijelo vrijeme punjenja.

Nakon prvog automatskog zaustavljanja za kraj punjenja, moguće je napraviti još maksimalno dva pritiska za uključivanje pištolja kako bi se sačuvao volumen ekspanzije.

U ostalim slučajevima punjenja, od presudne je važnosti da pročitate informacije navedene na spremniku reagensa (npr. na limenki ili boci).

Mjere opreza

Prilikom punjenja:

- s oprezom rukujte reagensom. Mogu oštetiti odjeću, cipele, dijelove karoserije itd.

- pazite da u spremnik ne uđe voda.

Ako se reagens prepuni ili iscuri po laku vozila, brzo očistite zahvaćeno područje velikom količinom hladne vode i mekom krpom.

Napomena: ako se AdBlue kristalizira, upotrijebite meku spužvu.

U ekstremnim hladnim vremenskim uvjetima

U uvjetima smrzavanja spremnik reagensa mora se nadopuniti kada se prikaže pokazivač i “Dopuni AdBlue prije 1200 km” na instrumentnoj ploči.

Posebni slučajevi

Reagens tekućina zamrzava se na temperaturama ispod otprilike -10 °C.

U takvim uvjetima nemojte pokušavati puniti spremnik kada je tekućina zamrznuta. U slučaju potrebe za nadolijevanjem ili punjenjem spremnika reagensom (uključeno svjetlo ), parkirajte vozilo na toplijem mjestu ako je to moguće tako da reagens ponovno postane tekućina. U protivnom, neka kvalificirani stručnjak nadolije ili napuni spremnik reagens tekućinom.

Nakon punjenja spremnika reagensa, provjerite jesu li čep i poklopac zatvoreni, pokrenite motor i PRIČEKAJTE 10 sekundi dok je vozilo zaustavljeno i motor radi prije no što ponovno krenete.

Ako se ta radnja ne obavi, punjenje spremnika neće se registrirati automatski dok ne protekne nekoliko desetaka minuta vožnje.

Poruka “--- Doliti AdBlue” i/ili svjetla upozorenja nastavit će se pojavljivati sve dok sustav ne registrira punjenje.

Nisu dopušteni nikakvi radovi ni na jednom dijelu sustava. Da bi se spriječila šteta, samo stručno osposobljeno osoblje iz naše mreže smije raditi na sustavu.

Održavanje/Raspon

Informacije prikazane na instrumentnoj ploči mogu biti popraćene zvučnim signalom (pištanje).

Kontrolna svjetla

Poruka

Što napraviti?

-

”Predvidi AdBlue prije 2400 km”

Kada se pri uključenom kontaktu prikaže poruka, na raspolaganju imate manje od 2400 km preostalog dosega.

Nadolijte AdBlue u spremnik ili neka to učini ovlašteni zastupnik.

Pali se .

”Dopuni AdBlue prije 1200 km”

Kada se pri uključenom kontaktu prikaže poruka, na raspolaganju imate između 1200 i 800 km preostalog dosega.

Nadolijte AdBlue u spremnik ili neka to učini ovlašteni zastupnik.

Pali se .

“XXX KM greška Napuniti AdBlue”

Pri uključenom kontaktu poruka se prikazuje i ponavlja:

- Otprilike svakih 100 km, s preostalom količinom možete prijeći od 800 do 200 km.

- otprilike svakih 50 km, s preostalom količinom možete prijeći manje od 200 km.

U svakom slučaju, napunite spremnik reagensa čim prije ili neka ga napune u ovlaštenom servisu.

trepće.

“0 KM greška Napuniti AdBlue”

Motor se ne pokreće.

Za ponovno pokretanje morate spremnik reagensa napuniti sami.

Kvarovi sustava

Ako se uključe kontrolna svjetla, to može biti popraćeno i zvučnim signalom.

Kontrolna svjetla

Poruka

Očitanja

Pale se i ©.

“Provjera sistema protiv zagađenja”

“AdBlue kvalitetu provjeriti”

“Provjeriti AdBlue sustav”

Ukazuje na neispravnost sustava. Potražite što prije savjet vašeg Predstavnika marke.

Pale se i ©.

“XXX KM greška zagađivanja”

Ukazuje na kvar sustava i činjenicu da unutar sljedećih 800 km u jednom trenutku više nećete moći ponovno pokrenuti vozilo.

Ta upozorenja se ponavljaju:

- Svakih 100 km dok se ne pojavi oko 800 km i 200 km lijevo prije ponovnog pokretanja vozila;

- Svakih 50 km, u trenutku kada preostane manje od 200 km koje možete prijeći prije no što se vozilo ne bude moglo ponovno pokrenuti.

Potražite što prije savjet vašeg Predstavnika marke.

Pale se i ©.

“0 KM greška zagađivanja”

Pokazuje da se vozilo neće moći pokrenuti nakon što ga ugasite. Nazovite ovlaštenog zastupnika.