SIGURNOSNI POJASEVI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za svoju sigurnost, uvijek u vožnji privežite sigurnosni pojas. Osim toga, morate se ponašati u skladu sa zakonom države u kojoj se nalazite.

Prije pokretanja motora najprije namjestite položaj za vožnju, a zatim sjedala ostalih putnika i namjestite sigurnosni pojas u optimalan položaj za najbolju zaštitu.

Podešavanje položaja za vožnju

- Udobno se smjestite na sjedalu (nakon što ste povukli vaš kaput, sako...). To je neophodno za ispravan položaj leđa;

- Primaknite ili odmaknite sjedalo u skladu s papučicama. Položaj vašeg sjedala mora biti u skladu s položajem papučice spojke kada je do kraja pritisnuta. Naslon sjedala mora biti podešen tako da vaše ruke ostanu blago savinute;

- podesite položaj naslona za glavu. Za postizanje maksimalne sigurnosti, udaljenost između vaše glave i naslona za glavu mora biti minimalna;

- podesite visinu sjedišta. Ovo podešavanje omogućuje vam izbor položaja sjedala, koji pruža najbolji mogući pregled; 

- podesite položaj upravljača.

Da bi stražnji sigurnosni pojasovi ispravno funkcionirali, provjerite je li stražnja klupa pravilno zabravljena. STRAŽNJA KLUPA: funkcije.

Nepravilno podešeni ili usukani sigurnosni pojasevi mogu dovesti do ozljeda u slučaju nesreće.

Upotrebljavajte jedan sigurnosni pojas samo za jednu osobu, dijete ili odraslog čovjeka.

Čak se i trudnice moraju vezati. U tom slučaju pazite da pojas zdjelice nije prejako zategnut u donjem dijelu trbuha bez stvaranja dodatnog razmaka.

Podešavanje sigurnosnih pojaseva

Naslonite se potpuno na naslon sjedala.

Pojas prsnog koša 1 mora biti što je moguće bliže donjem dijelu vrata, a da ga ne dodiruje.

Pojas zdjelice 2 se mora staviti ravno na bedra i uz zdjelicu.

Pojas mora stajati što je bliže moguće tijelu. Npr.: izbjegavajte debelu odjeću, umetnute predmete...

Zabravljenje

Povucite pojas lagano i bez naglih potezanja te provjerite zabravljenje jezičca 3 u kućištu 5 (provjerite zabravljenje povlačenjem jezičca 3).

U slučaju blokiranja pojasa, pustite pojas da se namota unazad, a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako je vaš pojas potpuno blokiran, povucite pojas lagano, ali snažno, kako biste ga izvukli za približno 3 cm. Pustite ga da se sam namota,a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako se problem i dalje javlja, potražite savjet Predstavnika marke.

Odbravljivanje

Pritisnite gumb 4, kalem za namatanje povlači pojas. Popratite ga rukom.

ß Kontrolno svjetlo upozorenja na nekorištenje sigurnosnog pojasa vozača i, ovisno o vozilu, sigurnosnog pojasa suvozača

To se prikazuje na središnjem zaslonu prilikom pokretanja motora ako sigurnosni pojas vozača ili suvozača (ako je sjedalo suvozača zauzeto) nije zakopčan. Ako jedan od tih sigurnosnih pojaseva nije zakopčan dok se vozilo kreće brzinom većom od 20 km/h, kontrolno svjetlo treperi te se zvučni signal upozorenja oglašava otprilike 120 sekundi.

Napomena: predmet ostavljen na sjedištu sjedala suvozača u nekim slučajevima može aktivirati kontrolno svjetlo.

Upozorenje za nevezanje stražnjeg pojasa (ovisno o vozilu)

Kontrolno svjetlo ß pali se na središnjem zaslonu prilikom pokretanja motora. Ovisno o vozilu, može biti popraćeno grafičkim prikazom 6 koji prikazuje stanje svakog stražnjeg sigurnosnog pojasa za:

- pokretanjem vozila;

- otvaranjem vrata;

- zakopčan ili nezakopčan stražnji sigurnosni pojas.

Razumijevanje vizualnog prikaza 6:

- zeleno kontrolno svjetlo: sigurnosni pojas je zakopčan

- crveno kontrolno svjetlo: sigurnosni pojas nije zakopčan

- sivo kontrolno svjetlo: sjedalo nije zauzeto.

Ako je stražnji sigurnosni pojas nezakopčan ili kada se otkopča dok se vozilo kreće brzinom od otprilike 20 km/h, kontrolno svjetlo treperi, a zvučni se signal oglašava otprilike 30 ili 120 sekundi, ovisno o vozilu.

U svim slučajevima provjerite jesu li putnici straga zakopčali svoje sigurnosne pojasove i odgovara li broj zakopčanih pojasova broju zauzetih mjesta na stražnjim sjedalima.

Napomena: predmet ostavljen na sjedištu jednog od prednjih sjedala u nekim slučajevima može aktivirati kontrolno svjetlo.

Podešavanje prednjih sigurnosnih pojaseva po visini

Upotrijebite gumb 7 za odabir visine sigurnosnog pojasa tako da pojas prsnog koša prolazi kako je prethodno navedeno. Pritisnite gumb 7 i podignite ili spustite sigurnosni pojas. Kada ste sve podesili, provjerite je li zabravljenje pojasa dobro.

Stražnji bočni sigurnosni pojasevi 8

Zabravljenje, odbravljenje i podešavanje vrše se na isti način kao i za prednje pojaseve.

Provjerite dobar položaj i rad stražnjih sigurnosnih pojaseva nakon svakog pomicanja stražnje klupe.

Sigurnosni pojas na stražnjem srednjem sjedalu

Lagano povucite pojas 9.

Ubravite jezičac 10 u crno kućište za zabravljenje 11.

Jezičak 12 pričvrstite u crvenu kopču 13.

Pazite da je jezičak 10 uvijek pričvršćen u kopči 11, čak i ako na središnjem sjedalu nema putnika.

Informacije koje slijede odnose se na prednje i stražnje sigurnosne pojaseve vozila.

- Na tvornički ugrađenim dijelovima sigurnosnog sustava ne smiju se raditi nikakve preinake: sigurnosni pojasevi i sjedala kao ni njihova pričvršćenja. Za sve osobitosti (npr.: postavljanje dječjeg sjedala) potražite savjet kod Predstavnika marke.

- Nemojte upotrebljavati mehanizme koji stvaraju razmak između pojasa (na primjer: kvačica, kopča, itd.) jer prelabavi sigurnosni pojas može prouzročiti povrede u slučaju nesreće.

- Nikada ne provlačite pojas prsnog koša ispod ruke niti iza leđa.

- Nemojte upotrebljavati sigurnosni pojas za više od jedne osobe i nikada nemojte vezati malu bebu ili dijete na vašim koljenima sa svojim sigurnosnim pojasom.

- Sigurnosni pojas ne smije biti usukan.

- Nakon nesreće, dajte provjeriti pojaseve i zamijenite ih ako je potrebno. Isto tako, zamijenite sigurnosne pojaseve ukoliko dođe do njihovog oštećivanja..

- Prilikom postavljanja sjedala stražnje klupe pazite da dobro postavite sigurnosne pojaseve i kopče kako biste ih mogli pravilno upotrebljavati.

- Pazite da umetnete jezičac sigurnosnog pojasa u odgovarajuće kućište.

- Nemojte ništa umetati u područje kućišta za zabravljivanje pojasa jer bi to moglo omesti njegov pravilan rad.

- Provjerite je li kućište zabravljenja ispravno postavljeno (osobe ili predmeti ne smiju ga sakriti, zgnječiti, zakloniti...).