Natrag na popis

SAT I VANJSKA TEMPERATURA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozila opremljena multimedijskim zaslonom.

Prikaz sata i vanjske temperature nalazi se na multimedijskom zaslonu 1.

Pogledajte upute za multimedijalne sadržaje.

Vozila koja nisu opremljena multimedijskim zaslonom

Pritisnite prekidač 2 onoliko puta koliko je potrebno da dođete do kartice “Vozilo”.

Uzastopce pritišćite komandu 3 ili 4 za podešavanje sata 6.

Pritisnite i držite prekidač 5 “OK” dok ne zatreperi prikaz vremena.

Postavite sat pomoću kontrole 3 ili 4, a zatim pričekajte tri sekunde: minute će treptati.

Postavite minute pomoću kontrole 3 ili 4, a zatim pričekajte tri sekunde: treptanje prestaje i podešavanje vremena je dovršeno.

Ovisno o vozilo, u slučaju prekida električnog napajanja (odspojen akumulator, prekinut kabel napajanja…), sat se ponovno automatski namješta nakon nekoliko minuta čim sustav može primati informacije GPS.

Pokazivač vanjske temperature

Osobitost:

Kada je vanjska temperatura između -3 °C i +3 °C, trepće simbol °C (označava opasnost od poledice).

Pokazivač vanjske temperature

Kako je nastajanje poledice povezano s klimatskim izlaganjem, lokalnom higrometrijom i temperaturom, samo pokazivanje vanjske temperature nije dovoljno za otkrivanje poledice.