Natrag na popis

POKLOPAC MOTORNOG PROSTORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Da biste otvorili poklopac motornog prostora, otvorite vrata i povucite ručicu 1 koja se nalazi na lijevoj strani armaturne ploče.

Prije provođenja bilo kakvih zahvata u motornom prostoru, morate isključiti kontakt. POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem.

Ne pritišćite poklopac motornog prostora: opasnost od neželjenog zatvaranja poklopca.

Sigurnosno odbravljivanje poklopca motornog prostora

Za otvaranje, gurnite jezičac 2, a istodobno podižite poklopac motornog prostora.

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenutku. Naljepnica u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda.

Otvaranje poklopca

Podignite poklopac motora i otkvačite potporanj 5 s držača 6 pomoću ručice 4. Zbog vaše vlastite sigurnosti, veoma je važno pričvrstiti potporanj na držač 3 poklopca motornog prostora.

Prilikom zahvata ispod poklopca motornog prostora, provjerite da je ručica brisača stakla u zaustavljenom položaju.

Opasnost od ozljeda

Zatvaranje poklopca motornog prostora

Prije zatvaranja, provjerite da niste nešto zaboravili u motornom prostoru.

Za ponovno zatvaranje poklopca, premjestite potporanj 5 u njegov držač 6. Uhvatite poklopac za sredinu i spustite ga na 30 cm od položaja zatvaranja, pa ga pustite. On se sam zatvara svojom težinom.

Provjerite ispravno zabravljenje poklopca motornog prostora.

Provjerite da ništa ne ometa sidrište za zabravljenje (kamenčići, krpa…).

Nakon svakog zahvata u motornom prostoru, provjerite da ništa niste zaboravili (krpa, alati...).

U stvari to može oštetiti motor ili prouzročiti požar.

Kod udarca, čak i blažeg, u prednju rešetku ili poklopac motornog prostora, dajte što prije Predstavniku marke da provjeri sustav zabravljivanja poklopca motornog prostora.