Natrag na popis

PODEŠAVANJE SVJETLOSNIH SNOPOVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prekidač A omogućuje podešavanje visine svjetla farova u skladu s opterećenjem.

Dok su kratka svjetla uključena, pritisnite ili podignite prekidač A onoliko puta koliko je potrebno da biste odabrali odgovarajući položaj na instrumentnoj ploči.

Napomena: ovisno o vozilu, prilikom pokretanja motora odabrani se položaj prikazuje na instrumentnoj ploči tijekom otprilike 30 sekundi te 5 sekundi prilikom svakog pritiska prekidača A.

Primjeri podešavanja komande A sukladno opterećenju

Vozač sam ili sa suvozačem

0

Sva sjedala zauzeta

1

Vozač s putnicima i prtljagom (ili teretom) koji dostiže maksimalnu dopuštenu masu pod opterećenjem

3

Vozač bez putnika i prtljage (ili tereta) koji dostiže maksimalnu dopuštenu masu pod opterećenjem

4

*ovisno o vozilu

U donjoj tabeli navedeno je nekoliko primjera. U svakom slučaju, podesite upravljač A ovisno o opterećenju vozila, tako da je cesta vidljiva i da ne zaslijepi ostale vozače.