KONTROLNA SVJETLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prikaz informacija opisanih u nastavku OVISI O OPREMI VOZILA I ZEMLJI.

Instrumentna ploča AB ili C: svijetli prilikom paljenja kontakta. Pritisnite ili podignite prekidač 1 onoliko puta koliko je potrebno za podešavanje jačine.

U nekim slučajevima, pojavljivanje kontrolnog svjetla popraćeno je porukom na instrumentnoj ploči.

Kontrolno svjetlo © nalaže što prije odvesti vozilo Predstavniku marke vozeći vrlo pažljivo. Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do oštećenja vozila.

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Zaustavite vaše vozilo i nemojte ponovno pokretati motor. Nazovite ovlaštenog zastupnika.

Odsutnost vizualnog ili zvučnog signala označava neispravnost instrumentne ploče. To određuje trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Provjerite je li imobilizacija vozila dobra i pozovite Predstavnika marke.

Prikaz informacija opisanih u nastavku OVISI O OPREMI VOZILA I ZEMLJI.

š Kontrolno svjetlo pozicijskih svjetala

á Kontrolno svjetlo dugih svjetala

k Kontrolno svjetlo kratkih svjetala

Kontrolno svjetlo stražnjih svjetala za maglu

Kontrolno svjetlo automatskih dugih svjetala OSVJETLJENJA I VANJSKA SIGNALIZACIJA

Kontrolno svjetlo lijevog pokazivača smjera

˜ Kontrolno svjetlo desnih pokazivača smjera.

å Svjetlo pokazivača smjeraairbag

Pali se prilikom uključenja kontakta ili prilikom pokretanja motora, a zatim se gasi nakon nekoliko sekundi.

Ako se ne upali nakon uključenja kontakta ili se pali dok je motor u radu, to je znak neispravnosti u radu sustava.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

® Kontrolno svjetlo obaveznog zaustavljanja

Pali se prilikom uključenja kontakta ili prilikom pokretanja motora pa se gasi čim se motor pokrene. Pali se istodobno s ostalim kontrolnim svjetlima i/ili porukom i popraćeno je zvučnim signalom bip.

Ono vam nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Zaustavite vaše vozilo i nemojte ponovno pokretati motor.

Pozovite Predstavnika marke.

D Kontrolno svjetlo kvara na sustavu kočenja

Pali se prilikom uključenja kontakta ili prilikom pokretanja motora, a zatim se gasi nakon nekoliko sekundi.

Ako se pali prilikom kočenja, popraćeno kontrolnim svjetlom ® i zvučnim signalom bip, to upućuje na spuštanje razine u krugovima ili na neki kvar na kočionom sustavu.

Odmah se zaustavite i pozovite Predstavnika marke.

Ú Kontrolno svjetlo punjenja akumulatora

Pali se prilikom uključenja kontakta ili prilikom pokretanja motora, a zatim se gasi nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji popraćeno kontrolnim svjetlom ® i zvučnim signalom, to upućuje na preveliki ili premali napon strujnog kruga.

Zaustavite se i pozovite Predstavnika marke.

À Kontrolno svjetlo tlaka ulja

Pali se prilikom uključenja kontakta ili prilikom pokretanja motora, a zatim se gasi nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji, popraćeno kontrolnim svjetlom ® i zvučnim signalom, odmah zaustavite vozilo i isključite kontakt.

Provjerite razinu ulja. Ako je razina normalna, kontrolno svjetlo povezano je s nečim drugim.

Nazovite ovlaštenog zastupnika.

U Kontrolno svjetlo promjenjivog servo-upravljača

Pali se prilikom uključenja kontakta ili prilikom pokretanja motora, a zatim se gasi nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji popraćeno kontrolnim svjetlom ®, to ukazuje na neispravnost sustava.

Pozovite Predstavnika marke.

Upozorenje sustava ”AUTOHOLD FUNKCIJA “AUTOHOLD"

© Kontrolno svjetlo upozorenja

Pali se prilikom uključenja kontakta ili prilikom pokretanja motora pa se gasi čim se motor pokrene. Može se upaliti zajedno s drugim kontrolnim svjetlima i/ili porukama na instrumentnoj ploči. To znači da morate što prije vrlo pažljivo odvesti vozilo ovlaštenom zastupniku. Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do oštećenja vozila.

Kontrolno svjetlo upozorenja

Ako tijekom vožnje zasvijetli u crvenoj boji zajedno s kontrolnim svjetlom ®, radi vlastite sigurnosti morate se zaustaviti čim uvjeti u prometu to dopuste. Zaustavite vaše vozilo i nemojte ponovno pokretati motor. Nazovite ovlaštenog zastupnika. Ako tijekom vožnje zasvijetli u žutoj boji zajedno s kontrolnim svjetlom ©, obratite se ovlaštenom predstavniku marke što je prije moguće. U međuvremenu vozite oprezno.

Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do oštećenja vozila.

} Ručna kočnica ”uključeno” i kontrolno svjetlo parkirne kočnice RUČICA MJENJAČA, RUČNA KOČNICA AUTOMATSKA PARKIRNA KOČNICA

 Indikatori promjene stupnja prijenosa

Svjetla se pale kako bi vas savjetovala da prebacite u viši stupanj prijenosa (strelica prema gore) ili u niži (strelica prema dolje) SAVJETI ZA VOŽNJU, ECO VOŽNJA.

Kontrolno svjetlo dinamičke kontrole vožnje (ESC) i sustava protiv proklizavanja

Pali se prilikom uključenja kontakta ili prilikom pokretanja motora, a zatim se gasi nakon nekoliko sekundi.

Za uključivanje kontrolnog svjetla postoji više razloga: MEHANIZMI ZA ISPRAVLJANJE I POMOĆ U VOŽNJI.

Kontrolno svjetlo nedostupnosti elektroničkog sustava za nadzor stabilnosti vozila (ESC) i sustava protiv proklizavanja

Kontrolno svjetlo otvorenih vrata

x Kontrolno svjetlo sustava protiv blokiranja kotača

Pali se prilikom uključenja kontakta ili prilikom pokretanja motora, a zatim se gasi nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji, ukazuje na neispravnost u radu sustava protiv blokiranja kotača.

Kočioni sustav je dakle osiguran kao i na vozilu koje nije opremljeno sustavom ABS. Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo sustava filtra krutih čestica OSOBITOSTI VOZILA S BENZINSKIM MOTOROM POSEBNE ZNAČAJKE VOZILA S DIZELSKIM MOTOROM: filtar krutih čestica

Svjetlo upozorenja za razinu reagensa i kvarove u sustavu redukcije ispušnih plinova SPREMNIK REAGENSA

Svjetlo upozorenja nedovoljnog tlaka u gumi

Pali se prilikom uključenja kontakta ili prilikom pokretanja motora, a zatim se gasi nakon nekoliko sekundi UPOZORITELJ ZA PAD TLAKA U GUMAMA.

É Kontrolno svjetlo predgrijanja (verzija s dizel motorom)

Kod uključenog kontakta mora se upaliti. Označava da su predgrijači djelatni.

Gasi se kada se predgrijanje završi. Motor se može pokrenuti.

Ä Kontrolno svjetlo sustava protiv zagađivanja

Na vozilima koja su time opremljena, ovo svjetlo uključuje se prilikom pokretanja motora i, ovisno o vozilu, prilikom isključenja kontakta dok je motor u fazi mirovanja FUNKCIJA STOP AND START, a zatim se isključuje.

- Ako je stalno upaljeno, što prije potražite savjet kod Predstavnika marke;

- ako trepće, smanjite broj okretaja motora do trenutka nestajanja treptanja. Čim prije se obratite ovlaštenom zastupniku SAVJETI ZA ODRŽAVANJE I PROTIV ZAGAĐIVANJA.

L Kontrolno svjetlo upozorenja na minimalnu razinu goriva

Pali se u narančastoj boji prilikom uključivanja kontakta ili prilikom pokretanja motora pa se gasi nakon nekoliko sekundi.

Ako za vrijeme vožnje svjetlo postane narančasto i oglasi se zvučni signal (“bip”), nadolijte gorivo čim prije. Preostalo je goriva samo za približno 50 km.

Kontrolno svjetlo načina rada ECO

Uključuje se kad je aktivan način rada ECO SAVJETI ZA VOŽNJU, ECO VOŽNJA.

Kontrolno svjetlo slobodnog hoda kotača

SAVJETI ZA VOŽNJU, ECO VOŽNJA

Ô Kontrolno svjetlo za temperaturu rashladne tekućine

Svijetli u plavoj boji kada uključite kontakt ili pokrenete motor.

Ako postane crveno, zaustavite se i ostavite motor da radi u slobodnom hodu jednu do dvije minute.

Temperatura se mora sniziti, a kontrolno svjetlo svijetliti plavo. U protivnom zaustavite motor. Ostavite ga da se ohladi prije provjere rashladne tekućine.

Pozovite Predstavnika marke.

Ð Kontrolno svjetlo ograničivača brzine OGRANIČIVAČ BRZINE

Ï Kontrolno svjetlo regulatora brzine REGULATOR BRZINE

Kontrolno svjetlo prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go PRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE

Kontrolno svjetlo stavljanja motora u stanje mirovanja FUNKCIJA STOP AND START

Kontrolno svjetlo nemogućnosti stavljanja motora u stanje mirovanja FUNKCIJA STOP AND START

Ó Kontrolno svjetlo noge na papučici kočnice

Uključuje se ako je potrebno pritisnuti papučicu kočnice AUTOMATSKI MJENJAČ, ELEKTRONIČKA RUČICA.

Kontrolno svjetlo automatske parkirne kočnice POMOĆ PRI PARKIRANJU.

Kontrolno svjetlo upozorenja ograničenja brzine ZASLONI I POKAZIVAČI

Kontrolno svjetlo upozorenja na izlazak iz vozne trake UPOZORENJE NA IZLAZAK IZ VOZNE TRAKE

Kontrolno svjetlo sustava pomoći za održavanje prometne trake SUSTAV POMOĆI ZA ODRŽAVANJE VOZNE TRAKE

 (Ovisno o vozilu) Pokazivač kvara ili nedostupnosti funkcije aktivnog naglog kočenja AKTIVNO NAGLO KOČENJE

Kontrolno svjetlo “Ruke nisu na kolu upravljača” SUSTAV POMOĆI ZA ODRŽAVANJE VOZNE TRAKE

Prikaz informacija opisanih u nastavku OVISI O OPREMI VOZILA I ZEMLJI.

Na zaslonu D

Airbag suvozača ON SIGURNOST DJECE: isključivanje, uključivanje airbag suvozača

¹Airbag suvozača OFF SIGURNOST DJECE: isključivanje, uključivanje airbag suvozača

ß Kontrolno svjetlo upozorenja za nekorištenje prednjih sigurnosnih pojaseva SIGURNOSNI POJASEVI