POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s karticom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kartica mora biti u području detekcije1.

Za pokretanje:

- na vozilima s automatskim mjenjačem postavite ručicu u položaj P, pritisnite papučicu kočnice i pritisnite gumb 2;

- na vozilima s ručnim mjenjačem pritisnite papučicu kočnice ili spojke i pritisnite gumb 2. Ako je uključena jedna brzina, jedino pritisak na papučicu spojke omogućava pokretanje motora.

Osobitosti

- Ako se neki od uvjeta za pokretanje ne zadovolje, na instrumentnoj će se ploči prikazati jedna od sljedećih poruka: “Pritisni kočnicu i start”, “Pritisnite spojku + START” ili “Stavite u P”.

- U nekim će slučajevima biti potrebno okrenuti kolo upravljača i istovremeno pritisnuti gumb za pokretanje 2 za lakše odbravljivanje stupa upravljača, a poruka “Zakrenite volan i start” će vas na to upozoriti.

Napomena: na vozilima opremljenima ručnim mjenjačem, u slučaju neželjenog zaustavljanja motora na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Pritisnite spojku”. Do kraja pritisnite papučicu spojke za ponovno pokretanje motora.

Odgovornost vozača prilikom parkiranja ili zaustavljanja vozila

Nikada ne ostavljajte dijete, nesamostalnu odraslu osobu ili životinju u vozilu kada ga napuštate, čak niti na kratko.

Naime, oni bi mogli dovesti u opasnost sebe ili druge osobe pokretanjem motora, uključivanjem opreme kao što su podizači stakala ili pak zaključavanjem vrata.

Osim toga, kada je vani vruće /ili sunčano, temperatura u unutrašnjosti putničkog prostora brzo raste.

OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.

verzija GPL

Sustav automatski prelazi iz načina rada na benzin u način rada na GPL-u.

Prilikom rada na LPG, mjerač goriva može ukazati na smanjenje razine benzina.

Ovisno o vozilu, u nekim uvjetima upotrebe (npr. jako ubrzanje), sustav može odlučiti privremeno prijeći u način rada na benzin bez uključivanja zvučnog signala. Zeleno kontrolno svjetlo C treperi bez ikakvog zvučnog signala.

Ako se uvjeti u okolini ponovno ispune, sustav će moći ponovno dopustiti način rada LPG.

Kada je temperatura oko 0 °C ili niža preporučuje se upotreba načina rada ECO kako bi se vožnja pretežito odvijala u načinu rada na LPG. Pogledajte odlomak ˮSavjeti za vožnju, eko-vožnjaˮ u 2. poglavlju korisničkog priručnika vozila.

Nemojte parkirati vozilo niti pokretati motor na mjestima gdje ima zapaljivih tvari i materijala, kao što su trava i lišće, koji mogu doći u dodir s vrućim ispušnim sustavom.

Nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila, zaustavljanje motora isključuje pomoćne sustave: Kada se motor zaustavi, servo kočioni sustav, sustav servo upravljanja itd. te pasivni zaštitni mehanizmi kao što su airbags i zatezači više neće funkcionirati.

Odgovornost vozača prilikom parkiranja ili zaustavljanja vozila

Nikada ne ostavljajte dijete, nesamostalnu odraslu osobu ili životinju u vozilu kada ga napuštate, čak niti na kratko. Naime, oni bi moglo dovesti u opasnost sebe ili druge osobe pokretanjem motora, uključivanjem opreme kao na primjer podizača stakala ili pak zaključati vrata. Osim toga, kada je vani vruće /ili sunčano, temperatura u unutrašnjosti putničkog prostora brzo raste. OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.

Pokretanje “slobodne ruke” s otvorenim prtljažnikom

U ovom slučaju, kartica ne smije biti u prtljažnom prostoru kako bi se izbjegla opasnost od gubitka.

Funkcija dodatne opreme

(Uključivanje kontakta)

Čim uđete u vozilo, na raspolaganju imate neke funkcije (autoradio, navigacija, brisanje...).

Kako biste mogli raspolagati drugim funkcijama, kada je kartica u putničkom prostoru, pritisnite gumb 2 bez pritiskanja papučica.

smetnje u radu

U nekim slučajevima, može se dogoditi da kartica slobodne ruke ne radi:

- Istrošena baterija kartice, itd.;

- blizina uređaja koji radi na istoj frekvenciji (zaslon, mobilni telefon, video igrice…);

- vozilo se nalazi na području s jakim elektromagnetskim zračenjem.

Na instrumentnoj ploči pojavljuje se poruka “Staviti karticu u zonu + START”.

Pritisnite papučicu kočnice ili papučicu spojke pa umetnite karticu 5 (strana gumba) na područje za postavljanje 4. Pritisnite gumb 2 za pokretanje vozila. Poruka se gasi.

Uvjeti za zaustavljanje motora

Vozilo s automatskim mjenjačem mora biti zaustavljeno, ručica u položaju P.

Kad je kartica u vozilu, pritisnite gumb 2: motor se zaustavlja. Stup upravljača zaključava se prilikom otvaranja vrata ili prilikom zaključavanja vozila.

Ako kartica nije više u putničkom prostoru kada želite zaustaviti motor, poruka “Kartica odsutna prit./drži START” pojavljuje se na instrumentnoj ploči: pritisnite gumb 2 na duže od dvije sekunde. Ako kartica nije više u putničkom prostoru, provjerite možete li je vratiti natrag prije nego što pritisnete i držite gumb. Bez kartice nećete moći pokrenuti vozilo.

Kad se motor zaustavi, dodatna oprema (autoradio,...) koja je upotrebljavana u tom trenutku nastavlja s radom otprilike 10 minuta.

Prilikom otvaranja vozačevih vrata, dodatna oprema prestaje s radom.

Nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila. Kad se motor zaustavi, kočioni sustav, sustav servo upravljanja itd. i pasivni zaštitni mehanizmi kao što su airbags i zatezači više neće funkcionirati.

Kada napuštate vozilo, a osobito ako kartica ostaje kod vas, provjerite je li motor zaista zaustavljen.

Odgovornost vozača prilikom parkiranja ili zaustavljanja vozila

Nikada ne ostavljajte dijete, nesamostalnu odraslu osobu ili životinju u vozilu kada ga napuštate, čak niti na kratko.

Naime, oni bi mogli dovesti u opasnost sebe ili druge osobe pokretanjem motora, uključivanjem opreme kao što su podizači stakala ili pak zaključavanjem vrata.

Osim toga, kada je vani vruće /ili sunčano, temperatura u unutrašnjosti putničkog prostora brzo raste.

OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.

Daljinsko pokretanje motora

Ova funkcija omogućuje daljinsko pokretanje motora.

Početno podešavanje

Ako je vozilo njome opremljeno, pritisnite tipku za otključavanje 7 pa pritisnite tipku za daljinsko pokretanje dva puta zaredom na otprilike 2 sekunde za svaki pritisak 6. Vremenski razmak između dva pritiska mora biti kraći od 5 sekundi. Svjetla upozorenja stalno su upaljena u trajanju od 3 sekunde kako bi se potvrdilo ponovo početno podešavanje sustava.

Napomena: jednom kada funkciju uključite, ne možete je isključiti.

Preporučujemo da se obratite odobrenom predstavniku marke.

Zahvat

Za daljinsko pokretanje motora pritisnite tipku za zaključavanje 8 pa unutar naredne 2 sekunde tipku za daljinsko pokretanje 6 pritisnite i držite otprilike 2 sekunde. Svjetla upozorenja stalno su upaljena u trajanju od 3 sekunde i motor se pokreće.

Motor radi 5 minuta. Kada motor radi, rad funkcije možete produžiti za dodatnih 5 minuta tako da ponovno pritisnete gumb za zaključavanje 8, a zatim gumb za daljinsko pokretanje 6. Svjetla upozorenja stalno su upaljena u trajanju od 3 sekunde kako bi se potvrdilo produženo djelovanje funkcije.

Ova funkcija također omogućuje programiranje pokretanja motora da bi se putnički prostor rashladio ili zagrijao do 24 sata prije upotrebe vozila.

Ovisno o vozilu, konfiguracija i programiranje obavljaju se pomoću multimedijskog zaslona 9. Za više informacija pogledajte upute za multimedijski sustav.

Domet daljinskog pokretanja motora ovisi o okolini, primjerice:

- prepreke, zgrade, zidovi, druga vozila itd.;

- smetnje radijske frekvencije (televizija, radio, mobilni telefon, drugi daljinski upravljači itd.)

- Stanje baterije ključa/kartice.

Daljinsko pokretanje motora radi ako:

- na vozilima opremljenima automatskim mjenjačem ručica mjenjača u položaju je P ili N

- kontakt je isključen;

- poklopac motora je zatvoren;

- svi su otvarajući dijelovi (vrata i prtljažnik) zatvoreni i zaključani prilikom napuštanja vozila;

- u ekstremnim vremenskim uvjetima daljinsko pokretanje programiranjem možda neće raditi.

Ako neki od tih uvjeta nije ispunjen, svjetla će treptati otprilike 3 sekunde.

U slučaju korištenja funkcije, prije izlaska iz vozila provjerite jesu li potrošači (kao što su brisači, vanjska svjetla, radio, grijanje sjedala, grijanje kola upravljača itd.) isključeni i je li sva dodatna oprema isključena.

Opasnost od požara.

Nemojte koristiti daljinsko pokretanje motora ili funkciju programiranja kada:

- vozilo je u garaži ili zatvorenom prostoru.

Postoji opasnost od trovanja ili gušenja uslijed djelovanja emisija ispušnih plinova.

- vozilo je prekriveno zaštitnom navlakom.

Opasnost od požara.

- poklopac motora otvoren je ili prije nego se otvori.

Postoji opasnost od opekotina i teških ozljeda.

Ovisno o državi, upotreba funkcije daljinskog pokretanja ili proučavanje-učitavanje iste može biti zabranjeno važećim zakonom i/ili propisima.

Prije korištenja ove funkcije provjerite važeće zakone i/ili propise za svoju državu.