PUTNO RAČUNALO: opće informacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Putno računalo AB ili C

Ovisno o vozilu, ono objedinjuje slijedeće funkcije:

- prijeđena udaljenost;

- parametri putovanja;

- informativne poruke;

- poruke o smetnjama u radu (povezano s kontrolnim svjetlom ©);

- poruke upozorenja (povezano s kontrolnim svjetlom ®);

- izbornik korisničkog podešavanja vozila IZBORNIK KORISNIČKIH PODEŠAVANJA VOZILA.

Sve su ove funkcije opisane na stranicama koje slijede.

Vozilo opremljeno Ainstrumentnom pločom

Funkcije su raspodijeljene u područja 567 i 8. Položaj područja razlikuje se ovisno o odabranom stilu.

Pritisnite prekidač 1 da biste pregledavali područja 56, a zatim funkcije odaberite opetovanim pritiskanjem prekidača 2 ili 3.

Vozilo opremljeno Binstrumentnom pločom

Funkcije su raspodijeljene u područja 567 i 8.

Pritisnite prekidač 1 za pretraživanje između zona, a funkcije odaberite opetovanim pritiskanjem prekidača 2 ili 3.

Vozilo opremljeno Cinstrumentnom pločom

Pritisnite prekidač 1 onoliko puta koliko je potrebno da dođete do kartice “Vozilo”.

Opetovano protišćite komandu 2 ili 3, a zatim, ako je to potrebno, upotrijebite prekidač 4 za potvrdu.

Odabiri:

(prikaz ovisi o opremi vozila i zemlji prodaje)

a) dnevnik vozila, prikaz smetnji u radu i informativnih poruka;

b) Postavke putovanja:

- prosječnu potrošnju;

- trenutna potrošnja;

- predviđen doseg vožnje s preostalim gorivom;

- prijeđenu udaljenost;

- prosječna brzina;

- prosječna potrošnja LPG goriva;

- predviđen doseg s preostalom količinom LPG goriva;

- doseg s LPG gorivom;

c) brojač dnevno prijeđenih kilometara i prosječna brzina;

d) ponovno početno podešavanje tlaka u gumama;

e) podešavanje sata;

f) doseg do servisnog pregleda;

- doseg do servisnog pregleda

- preostala kilometraža do sljedeće zamjene ulja

g) predviđen doseg vožnje s preostalim reagensom.

Vraćanje brojača dnevno prijeđenih kilometara i parametara putovanja na izvorne vrijednosti (tipka za ponovno postavljanje)

Kada je za prikaz odabran jedan od parametara putovanja, prekidač 4 ”OK” držite pritisnutim dok se prikaz ne vrati na nulu.

Automatsko vraćanje na nulu parametara putovanja

Vraćanje na nulu je automatsko kada jedan od parametara pređe svoj kapacitet.

Tumačenje nekih vrijednosti prikazanih nakon vraćanja u početni položaj

Vrijednosti prosječne potrošnje, putnog dosega i prosječne brzine su tim stabilniji i značajniji što je prijeđena udaljenost od posljednjeg vraćanja u početni položaj veća.

Na prvim kilometrima nakon vraćanja u početni položaj možete ustanoviti da se doseg povećava u vožnji. Tomu je razlog što se uzima u obzir prosječna potrošnja od posljednjeg vraćanja u početni položaj. Prosječna potrošnja se smanjuje kada:

- kad vozilo izađe iz faze ubrzavanja;

- motor dosegne radnu temperaturu (vraćanje u početni položaj: dok je motor hladan);

- kad iz gradskog prometa prelazite na otvorenu cestu.