Natrag na popis

KLIMA UREĐAJ S AUTOMATSKIM UPRAVLJANJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande

(ovisno o vozilu)

1 Podešavanje brzine ventiliranja.

2 Funkcija “CLEAR VIEW”.

3 Podešavanje temperature zraka.

4 Uključivanje automatskog načina rada.

5 Komanda klima uređaja.

6 Raspodjela zraka u putničkom prostoru.

7 Recirkulacija zraka.

8 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

Automatski način rada

Automatski klima uređaj je sustav koji jamči (osim u ekstremnim slučajevima upotrebe) udobnost u putničkom prostoru i održavanje dobre razine vidljivosti, a da pritom ne povećava potrošnju goriva. Sustav djeluje na brzinu ventiliranja, raspodjelu zraka, recirkulaciju zraka, uključivanje ili isključivanje klima uređaja i temperaturu zraka.

AUTO: omogućuje postizanje željene razine udobnosti, ovisno o vanjskim uvjetima. Pritisnite gumb 4.

Podešavanje brzine ventiliranja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja brzinom ventiliranja koja je najpogodnija za dostizanje i održavanje udobnosti.

Brzinu ventilacije možete podesiti u svakom trenutku okretanjem komande 1 za povećanje ili smanjenje brzine ventilacije.

Podešavanje temperature zraka

Okrećite komandu 3 s obzirom na željenu temperaturu.

Što je gumb više desno, to je temperatura viša.

Bilo kakvo djelovanje na neki gumb, osim na gumb AUTO, pokreće isključivanje automatskog načina rada.

Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”

Pritisnite gumb 2: pali se ugrađeno kontrolno svjetlo.

Ova funkcija omogućuje brzo odleđivanje i odmagljivanje vjetrobranskog i stražnjeg stakla, prednjih bočnih stakala i vanjskih retrovizora (ovisno o vozilu). Ona uvjetuje automatsko uključivanje klima uređaja i odleđivanja stražnjeg stakla.

Pritisnite tipku 8 za isključivanje rada grijanog stražnjeg stakla, ugrađeno kontrolno svjetlo se gasi.

Za izlazak iz te funkcije, pritisnite tipku 2 ili 4.

Promjena raspodjele zraka u putničkom prostoru

Okrenite komandu 6. Upalit će se kontrolno svjetlo ugrađeno u odabranu tipku.

W Dovod zraka je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala.

Dovod zraka usmjeren je prema otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala, otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakala i nogama putnika.

Dovod zraka je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči, prema nogama putnika na prednjem sjedalu i, ovisno o vozilu, prema putnicima na sjedalima u drugom redu.

Dovod zraka prvenstveno je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

Pritisnite gumb 8: pali se ugrađeno kontrolno svjetlo. Ova funkcija omogućuje brzo odmagljivanje stražnjeg stakla i grijanih retrovizora (za vozila koja su njima opremljena).

Da biste izašli iz te funkcije, ponovno pritisnite gumb 8. Odmagljivanje automatski prestaje.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja uključivanjem i isključivanjem klima uređaja u skladu s vanjskim klimatskim uvjetima.

Pritisnite tipku 5 da biste isključili klima uređaj. Ugrađeno kontrolno svjetlo se gasi.

Uključivanje recirkulacije zraka (izolacija putničkog prostora)

Ovom funkcijom se upravlja automatski, ali ju možete uključiti i ručno. U tom slučaju rad se potvrđuje paljenjem kontrolnog svjetla koje je ugrađeno u gumb 7.

Upotreba u ručnom načinu rada

Pritisnite gumb 7: pali se ugrađeno kontrolno svjetlo.

Duža upotreba tog položaja može dovesti do neugodnih mirisa uslijed neobnavljanja zraka kao i do stvaranja pare na staklima.

Da bi se to izbjeglo, recirkulacija zraka automatski će se onemogućiti nakon određenog vremena.

Zaustavljanje sustava

Okrenite komandu 1 u položaj “OFF” kako biste isključili sustav. Za njegovo uključivanje, ponovno okrenite komandu 1 kako biste podesili brzinu ventilacije, ili pritisnite tipku 4.

Upotreba funkcije za odmagljivanje/odleđivanje onemogućit će recirkulaciju zraka.

Rad klima uređaja može dovesti do povećanja potrošnje goriva (isključite ga kada vam nije potreban).

UPOTREBA KLIMATIZACIJSKOG SUSTAVA