Natrag na popis

KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rad

Prilikom vožnje unatrag, kamera 1 smještena na vratima prtljažnika na multimedijski zaslon 2 prenosi sliku područja oko stražnjeg kraja vozila popraćenu dvama linijama vodiljama 34 (nepomičnom i pomičnom).

Ovaj sustav za svoj rad upotrebljava više linija vodilja (pomičnu za putanju i nepomičnu za udaljenost). Kada se dosegne crveno područje, možete si pomoći prikazom branika kako biste se precizno zaustavili.

Nepomični indikator udaljenosti 3

Fiksni indikator udaljenosti se sastoji od oznaka u boji ABC koje označavaju udaljenost iza vozila:

- A (crvena) na otprilike 30 centimetara od vozila;

- B (žuta) na otprilike 70 centimetara od vozila;

- C(zelena) na otprilike 150 centimetara od vozila.

Ovaj indikator udaljenosti ostaje fiksni i prikazuje putanju vozila ako su kotači u liniji s vozilom.

Pomična linija vodilja 4

Prikazana je u plavoj boji na multimedijskom zaslonu 2. Označava putanju vozila ovisno o položaju upravljača.

Osobitost

Pazite da kamera nije prekrivena (prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.)

Postavke

Dok motor radi, na multimedijskom zaslonu 2 možete dodati ili ukloniti indikatore udaljenosti i prilagoditi postavke prikaza slike kamere (svjetlinu, kontrast itd.). Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijskog sustava.

Zaslon prikazuje obrnutu sliku, kao u retrovizoru.

Indikatori udaljenosti prikazani su projekcijom na ravnoj površini. Ove informacije nisu relevantne obzir u slučaju prijenosa na okomit predmet ili predmet na tlu.

Predmeti koji se pojavljuju na rubu zaslona mogu biti iskrivljeni.

U slučaju prejake svjetlosti (snijeg, vozilo na suncu itd.), vidljivost kamere može biti znatno smanjena.

Ako su vrata prtljažnika otvorena ili ako nisu dobro zatvorena, prikazuje se poruka “Prtljažnik otvoren”, a prikaz kamere nestaje.

Ova je funkcija dodatna pomoć. Ona dakle ne može, u niti jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

UPOTREBA KAMERE ZA VOŽNJU UNATRAG