Natrag na popis

GRIJANJE, KLIMA UREĐAJ S RUČNIM UPRAVLJANJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande

(ovisno o vozilu)

1 Raspodjela zraka u putničkom prostoru.

2 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

3 Podešavanje brzine ventiliranja.

4 Recirkulacija zraka.

5 Podešavanje temperature zraka.

6 Klima uređaj.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

Tipka 6 omogućava uključivanje (kontrolno svjetlo upaljeno) ili isključivanje (kontrolno svjetlo ugašeno) klima uređaja.

Uključivanje nije moguće ako je komanda 3 postavljena na “0”.

Upotreba klima uređaja omogućava:

- snižavanje temperature u putničkom prostoru;

- brže odmagljivanje.

Raspodjela zraka u putničkom prostoru

Postoji pet mogućnosti raspodjele zraka. Okrenite komandu 1 kako biste odabrali vaš način raspodjele zraka.

W Dovod zraka je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala.

Dovod zraka usmjeren je prema otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala, otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakala i nogama putnika.

Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

Dovod zraka je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči, prema nogama putnika na prednjem sjedalu i, ovisno o vozilu, prema putnicima na sjedalima u drugom redu.

J Dovod zraka prvenstveno je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

Uključivanje recirkulacije zraka

Pritisnite gumb 4: pali se ugrađeno kontrolno svjetlo. U tim uvjetima, zrak je uzet iz putničkog prostora i tamo cirkulira bez usisavanja vanjskog zraka.

Recirkulacija zraka omogućava:

- izolaciju od zraka izvana (prometovanje u zagađenim područjima...);

- za brže hlađenje putničkog prostora kada je klima uređaj uključen.

Ako klima uređaj nije uključen (“A/C” svjetlo na prekidaču 6 je isključeno), daljnja upotreba recirkuliranoga zraka može dovesti do magljenja bočnih stakala i vjetrobranskog stakla, kao i do ostalih problema uzrokovanih prisutnošću nerecirkuliranog zraka u putničkom prostoru. Da bi se to izbjeglo, recirkulacija zraka automatski će se onemogućiti nakon određenog vremena.

Podešavanje brzine ventiliranja

Djelujte na komandu 3. Što je više komanda udesno, to je količina ventiliranog zraka veća. Ako želite prekinuti dovod zraka, postavite komandu 3 na “0”.

Sustav se zaustavlja: brzina ventiliranja zraka je nula (na zaustavljenom vozilu), ipak u vožnji možete osjetiti blagi protok zraka.

Podešavanje temperature zraka

Okrećite komandu 5 s obzirom na željenu temperaturu. Što je klizač dalje u crvenom, temperatura će biti veća.

Prilikom duže upotrebe klima uređaja, može postati hladno. Za povećavanje temperature, okrenite komandu 5 u desno.

Upotrebom položaja W na komandi 1 onemogućit će se funkcija recirkulacije zraka kako bi se spriječilo zamagljivanje vjetrobranskog stakla.

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

S motorom u radu, pritisnite tipku 2. Pali se kontrolno svjetlo rada.

Ova funkcija omogućava brzo električno odmagljivanje stražnjeg stakla i grijanih električnih retrovizora (za vozila koja su njima opremljena).

Da biste izašli iz te funkcije, ponovno pritisnite gumb 2. Kontrolno se svjetlo gasi.

Ako je prisutna pogreška, odmagljivanje automatski prestaje.

Brzo odmagljivanje

Postavite komande 135 u položaj:

- odmagljivanje W;

- Brzina ventilatora u položaju 3 ili 4;

- maksimalna temperatura.

Pritisnite gumb 4 kako biste isključili recirkulaciju zraka (svjetlo upozorenja isključeno je).

UPOTREBA KLIMATIZACIJSKOG SUSTAVA