Natrag na popis

AUTOMATSKI MJENJAČ, MEHANIČKA RUČICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ručica mjenjača 1

P: parkiranje

R: vožnja unazad

N: prazan hod

D: automatski način rada

Zaslon 4 na instrumentnoj ploči prikazuje položaj koji ste uključili ručicom mjenjača 1 ili stupanj prijenosa koji je uključen u ručnom načinu rada.

Napomena: pritisnite gumb 2 za izlaz iz položaja P ili za prebacivanje iz položaja D ili N u položaj R ili P.

Pokretanje

Ručica mjenjača brzina 1 u položaju P, pokrenite motor.

Za izlaz iz položaja P, obavezno pritisnite papučicu kočnice prije pritiskanja gumba za odbravljivanje 2.

Pritisnite papučicu kočnice (kontrolno svjetlo 3 na zaslonu se gasi), pomaknite ručicu iz položaja P.

Stavljanje ručice u položaj D ili R treba se obaviti na zaustavljenom vozilu, kada je kočnica pritsnuta i papučica gasa otpuštena u potpunosti.

Vožnja u automatskom načinu rada

Stavite ručicu 1 u položaj D.

U većini poznatih uvjeta u prometu, više nećete morati dirati ručicu: brzine će se same mijenjati, u pravom trenutku, pri broju okretaja koji odgovara motoru jer “automatika” vodi računa o opterećenosti vašeg vozila, profilu ceste i odabranom stilu vožnje.

Štedljiv način vožnje

U vožnji, uvijek ostavljajte ručicu u položaju D, a papučicu gasa lagano pritisnutu i stupnjevi prijenosa će automatski prelaziti u niži.

Ubrzanja i pretjecanja

Za to, pritisnite snažno i do kraja papučicu gasa.

To će vam omogućiti, u skladu s mogućnostima motora, da se vratite u optimalan stupanj prijenosa.

Ručice za promjenu stupnja prijenosa 56

Ovisno o vozilu, možete upotrijebiti ručice 5 i 6 da biste promijenili stupanj prijenosa kada je ručica u položaju D.

5: prebacivanje u niži stupanj prijenosa.

6: prebacivanje u viši stupanj prijenosa.

Položaji P, N i R nisu dostupni s ručicama.

Vožnja u ručnom načinu rada

Prilikom vožnje s ručicom mjenjača u položaju D, možete se prebaciti na ručni način vožnje pomoću ručica 56 na kolu upravljača. Ovisno o vozilu, dostupna su dva ručna načina vožnje:

- “privremeni” ručni način rada koji omogućuje promjenu stupnjeva prijenosa laganim pritiskom jedne od dviju ručica. Način vožnje D i uključeni stupanj prijenosa pojavljuju se na instrumentnoj ploči.

Napomena: mjenjač se vraća u automatski način rada D automatski ako uključeni stupanj prijenosa više nije optimalan s obzirom na performanse vozila ili ako tijekom određenog vremena nije izvršeno nikakvo djelovanje na ručicu.

- Trajni se ručni način rada uključuje dužim pritiskom bilo koje od ručica. Način vožnje M i uključeni stupanj prijenosa pojavit će se na prikazu 7 na instrumentnoj ploči.

Napomena: povratak u automatski način rada ostvaruje se dugim pritiskom desne ručice. Automatski način rada D prikazuje se na instrumentnoj ploči.

U svakom slučaju:

- za prebacivanje u niži stupanj prijenosa pritisnite lijevu ručicu;

- za uključivanje višeg stupnja prijenosa pritisnite desnu ručicu.

Napomena: ovisno zaslonu, pokazivači + i - ili i ukazuju na prebacivanje u viši ili niži stupanj prijenosa.

Posebni slučajevi

U određenim uvjetima vožnje (koji su namijenjeni, primjerice, zaštiti motora, aktiviranju dinamičke kontrole vožnje: ESC itd.) automatizirani sustav može automatski mijenjati stupanj prijenosa.

Isto tako, kako bi se izbjeglo “neispravno upravljanje”, “automatizam” može odbiti promjenu stupnja prijenosa: u tom slučaju kontrolno svjetlo trepće nekoliko sekundi kako bi vas o tome obavijestilo.

Da biste na uzbrdici ostali zaustavljeni, ne stavljajte nogu na papučicu gasa.

Postoji opasnost od pregrijavanja automatskog mjenjača.

Izvanredne situacije

- Ako vrsta ceste ili vremenski uvjeti (strme uzbrdice, iznenadne nizbrdice, dubok snijeg, pijesak ili blato) otežavaju ostanak u automatskom načinu rada, ovisno o vozilu, preporučljivo je prebaciti se na ručni način rada pomoću ručica na upravljaču. A sve to kako bi se izbjegli neprestani prelasci brzina koje traži “automatizam” na usponima, i kako bi se osiguralo kočenje motorom prilikom duge vožnje nizbrdo.

- Po hladnom vremenu, kako biste izbjegli neželjeno zaustavljanje motora, pričekajte nekoliko trenutaka prije pomicanja ručice iz položaja P ili N i njenog stavljanja u položaj Dili R.

Iz sigurnosnih razloga nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila.

Parkiranje vozila

Kada je vozilo imobilizirano, dok je još noga na kočnici, stavite ručicu u položaj P: mjenjač je u praznom hodu i pogonski kotači su mehanički zabravljeni osovinom.

Automatska parkirna kočnica mora biti uključena.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Razdoblje održavanja

Pogledajte upute o održavanju vozila ili se obratite ovlaštenom zastupniku kako biste provjerili je li za automatski mjenjač potrebno održavanje po programu.

Ako ga nije potrebno servisirati, ne trebate nadolijevati ulje.

smetnje u radu

- ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže poruka “Provjerite mjenjač” to ukazuje na kvar.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke ;

- ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže poruka “Aut. mjenjač pregrijavanje”, što prije zaustavite vozilo i ostavite mjenjač da se ohladi i pričekajte da poruka nestane;

- Otklanjanje kvara na vozilu s automatskim mjenjačem VUČA VOZILA: otklanjanje kvara.

Prilikom pokretanja, ako ručica mjenjača ostane zaglavljena u položaju P kada pritisnete papučicu kočnice (npr. zbog kvara akumulatora), moguće je ručno otpustiti ručicu da bi se pogonski kotači deblokirali. Da biste to učinili, otkvačite podnožje manžete i pritisnite tipku 9 istovremeno pritišćući tipku 8 na ručici kako biste je otključali i prebacili u položaj N.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.