Natrag na popis

AUTOMATSKI MJENJAČ, ELEKTRONIČKA RUČICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektronička ručica mjenjača 1

R: vožnja unazad

N: prazan hod

D: automatski način rada

P : parkiranje, gumb 2

Kontrolno svjetlo 3 prikazuje uključeni stupanj prijenosa.

Sljedeći simboli na instrumentnoj ploči obavještavaju vas:

4: položaj uključenog stupnja prijenosa

5 : položaj koji je dostupan iz trenutnog položaja pomicanjem ručice mjenjača 1 za jedan stupanj naprijed ili nazad

6 : položaj koji je dostupan iz trenutnog položaja pomicanjem ručice mjenjača 1 za dva stupnja naprijed ili nazad.

Prikazani simboli 5 ili 6 označuju stupnjeve prijenosa koji se mogu odabrati. Ako ti simboli nisu prikazani, stupnjevi prijenosa ne mogu se odabrati iz trenutnog položaja.

Trokut 7 se pali kad je aktiviran ručni način rada.

Provjerite, prije napuštanja vozila, jesu li uključena kontrolno svjetlo P na instrumentnoj ploči i kontrolno svjetlo ugrađeno u gumb 2.

Opasnost od gubitka imobilizacije vozila.

Impulsni birač

Ručicu mjenjača 1 pomaknite za jedan ili dva stupnja prema naprijed ili prema nazad da biste uključili željeni položaj (R, N ili D), a zatim otpustite ručicu te će se ona vratiti u početni položaj.

Odabrani je položaj prikazan na instrumentnoj ploči zajedno s kontrolnim svjetlom 4 ispred položaja.

Ako neki uvjeti onemogućuju mijenjanje položaja, željeni položaj treperi na instrumentnoj ploči.

Za aktiviranje P položaja

Kada je vozilo zaustavljeno, s motorom u radu ili uključenim kontaktom, pritisnite gumb 2 kako biste uključili položaj P. Kontrolno svjetlo na gumbu 2 svijetli narančasto kad se na mjenjaču uključi položaj za parkiranje P.

Za deaktivaciju položaja P

Dok je vozilo zaustavljeno, a motor radi, pritisnite papučicu kočnice te pomaknite ručicu mjenjača 1 prema naprijed ili nazad, u skladu sa željenim položajem. Kontrolno se svjetlo gumba 2 isključuje.

Ako papučica kočnice nije pritisnuta do kraja, na instrumentnoj se ploči pojavljuje poruka “Pritisni kočnicu” i kontrolno svjetlo .

Napomena:

- kada vozač otvori svoja vrata kako bi napustio vozilo, a položaj P nije uključen, oglašava se zvučni signal (bip) i na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “P nije uključen”;

- kontrolno svjetlo uključuje se svaki put kada treba pritisnuti papučicu kočnice za promjenu položaja automatskog mjenjača.

Za uključenje praznog hoda

Dok je vozilo zaustavljeno, a motor radi, za odabir položaja N pomaknite ručicu mjenjača 1 za jedan stupanj prema naprijed ili nazad, ovisno o uključenom stupnju prijenosa.

Vožnja u automatskom načinu rada

Dok je vozilo zaustavljeno, a motor radi, ručicu mjenjača 1 pomaknite za dva stupnja prema nazad da biste uključili položaj D.

Ako jedan od uvjeta nije primijenjen, D trepće otprilike 5 sekundi i na instrumentnoj se ploči na otprilike 15 sekundi prikazuje poruka “Pritisni kočnicu ”.

U većini poznatih uvjeta u prometu, više nećete morati dirati ručicu: brzine će se same mijenjati, u pravom trenutku, pri broju okretaja koji odgovara motoru jer automatika vodi računa o opterećenosti vozila, profilu ceste i odabranom stilu vožnje.

Napomena: dok motor radi, a vozilo se kreće brzinom između 0 i 8 km/h, u položaju N ili R nije potrebno pritiskati papučicu kočnice kako bi se uključio položaj D. To je korisno prilikom manevra parkiranja kod kojeg treba obaviti više naizmjeničnih kretanja prema naprijed pa prema unazad.

Štedljiv način vožnje

U vožnji, uvijek ostavljajte ručicu u položaju D, a papučicu gasa lagano pritisnutu i stupnjevi prijenosa će automatski prelaziti u niži.

Ubrzanja i pretjecanja

Pritisnite papučicu gasa jako i do kraja (sve do prelaska tvrdog oslonca papučice).

U slučaju pretjecanja moguće je uključiti niži stupanj prijenosa u bilo kojem trenutku, pritiskom lijeve ručice.

Uključivanje brzine za vožnju unazad

Dok je vozilo zaustavljeno, a motor radi, ručicu mjenjača 1 pomaknite za dva stupnja prema naprijed da biste uključili položaj R.

Ako papučica kočnice nije pritisnuta, oglašava se zvučni signal (bip), prikaz položaja R treperi otprilike 5 sekundi na rasporedu prikazanom na instrumentnoj ploči i na otprilike 15 sekundi prikazuje se poruka “Pritisni kočnicu”.

Napomena: dok motor radi, a vozilo se kreće brzinom između 0 i 8 km/h te je uključen položaj N ili D, nije potrebno pritiskati papučicu kočnice za uključivanje položaja R. To je korisno prilikom manevra parkiranja kod kojeg treba obaviti više naizmjeničnih kretanja prema naprijed pa prema unazad.

Ručice za promjenu stupnjeva prijenosa 8 i 9

Ovisno o vozilu, možete upotrijebiti papučice 89 da biste promijenili stupanj prijenosa kada se ručica nalazi u položaju D.

8: prebacivanje u niži stupanj prijenosa.

9: prebacivanje u viši stupanj prijenosa.

Položaji P, N i R nisu dostupni s ručicama.

Vožnja u ručnom načinu rada

Prilikom vožnje s ručicom mjenjača u položaju D, možete se prebaciti na ručni način vožnje pomoću ručica 89 na kolu upravljača. Ovisno o vozilu, dostupna su dva ručna načina vožnje:

- “privremeni” ručni način rada koji omogućuje promjenu stupnjeva prijenosa laganim pritiskom jedne od dviju ručica. Način vožnje D i uključeni stupanj prijenosa pojavljuju se na instrumentnoj ploči. Slovo D i donja strelica svijetle jače na kontrolnom svjetlu 3.

Napomena: mjenjač se prilagođava automatskom načinu rada D ako uključeni stupanj prijenosa više nije optimalan s obzirom na performanse vozila ili ako tijekom određenog vremena nije izvršeno nikakvo djelovanje na ručicu.

- trajni se ručni način rada uključuje dužim pritiskom bilo koje od ručica. Način vožnje M i uključeni stupanj prijenosa pojavit će se na prikazu 10 na instrumentnoj ploči. Sva slova i donja strelica pojavljuju se kao pozadinsko osvjetljenje na kontrolnom svjetlu 3.

Napomena: ovisno o vozilu, povratak u automatski način rada možete izvršiti dugim pritiskom na desnu ručicu ili pomicanjem impulsne ručice 1 za jedan ili dva stupnja prema nazad.

U svakom slučaju:

- za prebacivanje u niži stupanj prijenosa pritisnite lijevu ručicu;

- za uključivanje višeg stupnja prijenosa pritisnite desnu ručicu.

Napomena: ovisno zaslonu, pokazivači + i - ili i ukazuju na prebacivanje u viši ili niži stupanj prijenosa.

Posebni slučajevi

U određenim uvjetima vožnje (koji su namijenjeni, primjerice, zaštiti motora, aktiviranju dinamičke kontrole vožnje: ESC itd.) automatizirani sustav može automatski mijenjati stupanj prijenosa.

Isto tako, kako bi se izbjeglo “neispravno upravljanje”, “automatizam” može odbiti promjenu stupnja prijenosa: u tom slučaju kontrolno svjetlo trepće nekoliko sekundi kako bi vas o tome obavijestilo.

Izvanredne situacije

- Ako vrsta ceste ili vremenski uvjeti (strme uzbrdice, iznenadne nizbrdice, dubok snijeg, pijesak ili blato) otežavaju ostanak u automatskom načinu rada, ovisno o vozilu, preporučljivo je prebaciti se na ručni način rada pomoću ručica na upravljaču. A sve to kako bi se izbjegli neprestani prelasci brzina koje traži “automatizam” na usponima, i kako bi se osiguralo kočenje motorom prilikom duge vožnje nizbrdo.

- Po hladnom vremenu, kako biste izbjegli neželjeno zaustavljanje motora, pričekajte nekoliko trenutaka prije pomicanja ručice iz položaja P ili N i njenog stavljanja u položaj Dili R.

Parkiranje vozila

Na vozilima s ručicom 1, položaj P automatski se uključuje kao i elektronička parkirna kočnica (na vozilima koja su njome opremljena) prilikom:

- zaustavljanje motora

- otkopčavanja vozačevog sigurnosnog pojasa i zaustavljanja vozila

- otvaranja vrata vozača i zaustavljanja vozila.

Na instrumentnoj ploči prikazuje se slovo P te se kontrolno svjetlo gumba P pali.

Kako se položaj P automatski uključuje prilikom zaustavljanja motora, u nekim situacijama (npr. prilikom upotrebe nekih autopraonica) možda će biti potrebno uključiti položaj N:

- kad motor radi, pritisnite gumb P, ručicu mjenjača 1 pomaknite za jedan stupanj prema naprijed ili nazad te zatim zaustavite motor;

- dok je motor zaustavljen, a kontakt uključen, ručicu mjenjača 1 pomaknite za jedan stupanj prema naprijed ili nazad te zatim isključite motor.

Prilikom sljedećeg pokretanja motora, položaj P automatski se uključuje u skladu s gore opisanim slučajevima.

Položaj P smije se uključiti samo kada je vozilo zaustavljeno.

Da biste na uzbrdici ostali zaustavljeni, ne stavljajte nogu na papučicu gasa.

Postoji opasnost od pregrijavanja automatskog mjenjača.

Iz sigurnosnih razloga nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila.

Razdoblje održavanja

Pogledajte upute o održavanju vozila ili se obratite ovlaštenom zastupniku kako biste provjerili je li za automatski mjenjač potrebno održavanje po programu.

Ako ga nije potrebno servisirati, ne trebate nadolijevati ulje.

smetnje u radu

- ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže poruka “Provjerite mjenjač” to ukazuje na kvar.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke ;

- ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže poruka “Aut. mjenjač pregrijavanje”, što prije zaustavite vozilo i ostavite mjenjač da se ohladi i pričekajte da poruka nestane;

- Otklanjanje kvara na vozilu s automatskim mjenjačem VUČA VOZILA: otklanjanje kvara.

U slučaju kvara motora ili električne neispravnosti (kvara akumulatora) koja utječe na rad automatskog mjenjača, provjerite je li vozilo ispravno imobilizirano.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.