Natrag na popis

UPOZORITELJ ZA SMANJENJE TLAKA U GUMAMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kad je vozilo njime opremljeno, sustav upozorava na smanjenje tlaka u jednoj ili više guma.

Identifikacija sustava moguća je putem naljepnice 1 u vozilu.

Načelo rada

Ovaj sustav otkriva smanjenje tlaka u jednoj od guma mjerenjem brzine okretanja kotača u vožnji.

U slučaju nedovoljnog tlaka u gumama (zbog ispuhane, probušene gume itd.) kontrolno svjetlo upozorenja 2 stalno se prikazuje kako bi upozorilo vozača.

Uvjeti rada

Sustav se mora ponovno početno podesiti na tlak naveden na naljepnici s podacima o tlaku u gumama (pogledajte informacije u odjeljku “Tlak u gumama” u 4. poglavlju) jer u protivnom možda neće dati pouzdano upozorenje u slučaju značajnog gubitka tlaka.

Ponovno početno podešavanje uvijek se mora provoditi nakon provjere tlaka u svim četirima gumama dok su hladne.

U sljedećim slučajevima postoji opasnost zakašnjele reakcije ili neispravnog rada sustava:

- sustav nije početno podešen nakon napuhavanja ili nekog drugog zahvata na kotačima;

- sustav je loše početno podešen: tlak napuhavanja guma razlikuje se od preporučenih vrijednosti tlaka;

- značajna promjena opterećenja ili raspodjela opterećenja na jednoj strani vozila;

- sportska vožnja s jakim ubrzavanjem;

- vožnja po kolniku prekrivenom snijegom ili skliskoj cesti;

- vožnja s lancima za snijeg;

- postavljanje samo jedne nove gume;

- upotreba guma koje nije homologirala mreža marke.

Ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama

Mora se izvršiti u sljedećim slučajevima:

- nakon svakog ponovnog napuhavanja ili ponovnog početnog podešavanja tlaka u gumama

- nakon zamjene kotača;

- nakon međusobne zamjene kotača.

Vrijednosti tlaka napuhavanja moraju odgovarati trenutačnoj upotrebi vozila (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...).

Da biste poništili referentnu vrijednost tlaka u gumama, pogledajte sljedeću stranicu.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Funkcija ne djeluje umjesto vozača. Ona dakle ne može, u niti jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača. Provjerite tlak u gumama, uključujući rezervni kotač, jednom mjesečno.

Sustav možda neće otkriti naglo smanjenje tlaka u gumama (pucanje gume...).

Postupak poništavanja putem multimedijskog zaslona 3

Postupak ponovnog postavljanja mora se provesti dok vozilo miruje i kad je kontakt uključen. Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijskog sustava.

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu.

Podešavanje tlaka u gumama

Tlak svih četiriju guma mora se postaviti dok su gume hladne (pogledajte na naljepnicu na rubu vozačevih vrata).

Ako se provjera tlaka ne može obaviti na hladnim gumama, treba povećati preporučene vrijednosti talaka za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikada se ne smije ispuštati zrak iz vrućih guma.

Nakon svakog ponovnog napuhavanja ili podešavanja tlaka u gumama pokrenite ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Zamjena kotača/guma

Upotrebljavajte samo opremu koju je odobrila mreža marke jer u protivnom može doći do uključivanja sustava s odgodom ili do neispravnog rada sustava GUME.

Nakon svake zamjene kotača/gume ponovno podesite tlak u gumama i pokrenite resetiranje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Rezervni kotač

Kada je vozilo njime opremljeno i kada je postavljen na vozilo, podesite tlak u gumama i pokrenite ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Raspršivač za popravak guma i set za napuhavanje

Upotrebljavajte samo opremu koju je odobrila mreža marke jer u protivnom može doći do uključivanja sustava s odgodom ili do neispravnog rada sustava SET ZA NAPUHAVANJE GUMA. Nakon upotrebe seta za napuhavanje guma ponovno podesite tlak u gumama i pokrenite ponovno postavljanje referentne vrijednosti tlaka u gumama.

Neispravnosti tlaka u gumama

Tablica na sljedećoj stranici navodi poruke upozorenja koje se pojavljuju na ploči s instrumentima 4 kada sustav otkrije neispravnost tlaka u gumama.

Informacije na ploči s instrumentima upozoravaju na moguće neispravnosti tlaka u gumama (npr. uslijed ispuhane ili probušene gume).

Kontrolna svjetla

Poruke

Očitanja

napumpati gume i resetirati

To označava da je otkriven nedovoljan tlak ili u gumi ili probušena guma. Provjerite i podesite tlak svih četiriju guma dok su hladne i ponovno početno podesite sustav.

+ ©

Provjerite TPW

To ukazuje na kvar sustava. Obratite se ovlaštenom zastupniku.

TPW nedostupan

To znači da je na vozilo postavljen rezervni kotač za slučaj nužde različite veličine od četiri preostala kotača. Sustav ostaje nedostupan sve dok se ne postavi kotač jednake veličine kao i ostali kotači te dok se ne provede postupak ponovnog početnog podešavanja.