Natrag na popis

KLIMA UREĐAJ S AUTOMATSKIM UPRAVLJANJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande

1 Pokazivač temperature na strani vozača.

2 Pokazivač brzine ventilacije.

3 SYNC Komanda za uključivanje/isključivanje načina rada “Sinkronizacija” (konfiguracija A).

4 Komanda za uključivanje grijanja sjedala vozača.

5 Komanda za uključivanje klima uređaja.

6 Komanda za uključivanje grijanja sjedala suvozača.

7 Komanda za uključivanje grijanja upravljača.

8 Pokazivač raspodjele zraka u putničkom prostoru.

9 Pokazivač temperature grijanja putničkog prostora.

10 Podešavanje temperature zraka na strani suvozača.

11 Podešavanje raspodjele zraka u putničkom prostoru.

12 Komanda za uključivanje funkcije “A/C MAX”.

13 Recirkulacija zraka.

14 Komanda za uključivanje klima uređaja u AUTO načinu rada.

15 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

16 Funkcija “CLEAR VIEW”.

17 Prilagođavanje brzine ventiliranja i zaustavljanje sustava.

18 Komanda za podešavanje temperature zraka na strani vozača i komanda za uključivanje funkcije SYNC “Sinkronizacija” (konfiguracija B).

19 Komanda za uključivanje grijanog vjetrobranskog stakla (konfiguracija B).

Uključivanje sustava

Nakon pokretanja vozila sustav se vraća na posljednji korišteni program.

Pritisnite komandu 14 da biste uključili sustav ili postavite komandu 17 na željenu brzinu ventilacije.

Zaustavljanje sustava

Pritišćite komandu 17 dok ne postigne položaj “OFF”.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

U automatskom načinu rada sustav upravlja aktiviranjem klima uređaja. I dalje je moguće aktivirati ili deaktivirati sustav pritiskom na komandu 5.

Automatski način rada

Automatski klima uređaj je sustav koji jamči (osim u ekstremnim slučajevima upotrebe) udobnost u putničkom prostoru i održavanje dobre razine vidljivost, a da pritom ne povećava potrošnju goriva.

Sustav djeluje na brzinu ventiliranja, raspodjelu zraka, recirkulaciju zraka, uključivanje ili isključivanje klima uređaja i temperaturu zraka.

Ovaj način rada se sastoji od tri programa po izboru:

AUTO: omogućuje postizanje željene razine udobnosti, ovisno o vanjskim uvjetima. Pritisnite gumb 14.

SOFT: dosegne željenu razinu udobnosti nježnije i tiše. Pritisnite gumb 14 i zatim pritisnite prema dolje kako biste uključili način rada SOFT.

FAST: povećava protok zraka u putničkom prostoru. Taj način rada preporučuje se osobito za optimizaciju udobnosti na stražnjim sjedalima. Pritisnite gumb 14 i zatim pritisnite prema gore kako biste uključili način rada FAST.

Kad se klima uređaj pokrene u automatskom načinu rada, sustav se vraća na zadnji korišteni program.

Pritiskom na bilo koji gumb osim gumba AUTO isključit će automatski način rada.

Promjena raspodjele zraka u putničkom prostoru

Pritisnite 11 jednom ili više puta da biste odabrali raspodjelu zraka. Odabrana raspodjela zraka 8 prikazuje se na multimedijalnom zaslonu. Raspored položaja je sljedeći:

Dovod zraka je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala.

Dovod zraka usmjeren je prema otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala, otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakala i nogama putnika.

Dovod zraka usmjeren je prema otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala, otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla, prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči i nogama putnika.

ô Dovod zraka prvenstveno je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

ö Dovod zraka usmjeren je prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči i nogama putnika.

ó Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

Podešavanje temperature zraka

Dvije su vrste podešavanja:

- neovisno podešavanje putničkog prostora;

- prilagodba načina rada SYNC radi sinkronizacije suvozačeve i vozačeve strane.

Neovisno podešavanje putničkog prostora

S pomoću komandi 1018 možete neovisno podešavati lijevu i desnu stranu.

Postavka funkcije SYNC

Pritisnite SYNC 3 na zaslonu multimedije ili, ovisno o vozilu, komandu 10 ili 18 i zatim opciju SYNC kako biste uskladili temperaturu na strani suvozača s temperaturom na strani vozača.

ZA izlaz iz ove funkcije ponovno pritisnite SYNC ili prilagodite temperaturu na strani suvozača.

Podešavanje brzine ventiliranja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja brzinom ventiliranja koja je najpogodnija za dostizanje i održavanje udobnosti.

Brzinu ventilatora možete podesiti u svakom trenutku pritiskom na komandu 17 kako biste povećali ili smanjili brzinu ventilatora.

Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”

Pritisnite gumb 16: pali se ugrađeno kontrolno svjetlo.

Ova funkcija brzo odmagljuje vjetrobransko staklo, stražnje staklo, prednje bočne prozore i bočne retrovizore (ovisno o vozilu). Ona uvjetuje automatsko uključivanje klima uređaja i odleđivanja stražnjeg stakla.

Za izlazak iz te funkcije, pritisnite tipku 14 ili 16.

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

Pritisnite gumb 15: pali se ugrađeno kontrolno svjetlo. Ova funkcija omogućuje brzo odmagljivanje stražnjeg stakla i grijanih retrovizora (za vozila koja su njima opremljena).

Da biste izašli iz te funkcije, ponovno pritisnite gumb 15. Odmagljivanje automatski prestaje.

Funkcija “A/C MAX

Funkcija “A/C MAX” korisniku omogućava osjećaj maksimalne snage sustava klima uređaja bez ikakvih ograničenja ili kompromisa povezanih s akustikom i osjećajem prevelike hladnoće ruku i lica.

Neke tipke imaju kontrolno svjetlo rada koje označava stanje funkcije.

Funkcija “A/C MAX” (nastavak)

Ta funkcija uključuje automatske izmjene:

- temperatura programirana na hladno;

- raspodjela zraka među putnicima;

- maksimalni protok zraka;

- uključivanje klima uređaja;

- recirkulacija zraka.

Pritisnite gumb 12 da biste uključili funkciju. Isključite način ECO da biste ga maksimalno iskoristili.

Uključivanje recirkulacije zraka (izolacija putničkog prostora)

Ovom funkcijom upravlja se automatski, ali je možete uključiti i ručno. U tom slučaju rad funkcije potvrđuje se paljenjem kontrolnog svjetla na gumbu 13.

Upotreba u ručnom načinu rada

Pritisnite gumb 13: pali se ugrađeno kontrolno svjetlo.

Duža upotreba tog položaja može dovesti do neugodnih mirisa uslijed neobnavljanja zraka kao i do stvaranja pare na staklima.

Stoga se savjetuje povratak u automatski način rada ponovnim pritiskom tipke 13 čim recirkulacija zraka više nije potrebna.

Odmagljivanje/odleđivanje prioritetno je pred recirkulacijom zraka.

Funkcija “Favoriti”

Ovisno o vozilu, pritiskom komande na kolu upravljača 20 možete aktivirati sljedeće funkcije u skladu s prethodno definiranim postavkama uporabe koje ste pohranili:

- grijani upravljač;

- grijana sjedala.

Za više informacija o programiranju ove funkcije pogledajte upute za multimediju.

Način rada ECO

Na izborniku MULTI-SENSE dostupnom na multimedijskom zaslonu 21 ili pritiskom na prekidač 22 možete uključiti način ECO koji utječe na razinu grijanja i smanjuje potrošnju goriva.

Kontrolno svjetlo ECO koje se nalazi ispod prikaza temperature na multimedijskom zaslonu 21 obavještava vas da je uključen način ECO.