Natrag na popis

AUTOMATSKO PARKIRANJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta vam funkcija pomaže pri manevrima prilikom parkiranja na način da preuzima nadzor nad upravljačem, kočnicama, motorom i ručicom mjenjača.

Za vrijeme manevriranja morate pritisnuti papučicu gasa (da bi se rad funkcije nastavio) i maknuti ruke s upravljača.

Nadzor nad vozilom možete u bilo kojem trenutku ponovno preuzeti:

- okretanjem kola upravljača;

- otpuštanjem papučice gasa;

- ili pritiskom na papučicu kočnice.

Osobitosti

Ultrazvučni senzori i kamere označeni strelicama 1 ne smiju biti prekriveni (prljavštinom, blatom, snijegom, loše postavljenom/pričvršćenom registarskom pločicom), udareni, preinačeni (uključujući bojenje i sl.) i ne smije ih zaklanjati nijedan dodatak montiran na prednji ili stražnji dio vozila.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Stoga ona ni u kojem slučaju ne može zamijeniti oprez i odgovornost vozača tijekom manevriranja (vozač mora uvijek biti spreman kočiti).

Pokretanje

Kad je vozilo zaustavljeno ili se kreće pri brzini manjoj od otprilike 30 km/h, nekoliko je načina na koje možete pristupiti funkciji:

- putem Svijeta “Vozilo” 2, pritisnite izbornik “Pomoć kod automatskog parkiranja” 3;

- putem widgeta “Pomoć kod automatskog parkiranja” (ako ga je konfigurirala stranka);

- putem gumba “Favoriti” na upravljaču (ako ga je konfigurirala stranka);

- Putem prečaca “Pomoć kod automatskog parkiranja” u prikazu kamere od 360°.

Odabir manevra

Sustav može obaviti tri vrste manevriranja:

- paralelno parkiranje 4;

- okomito parkiranje 5;

- izlaz iz mjesta za paralelno parkiranje 6.

Na multimedijalnom zaslonu odaberite manevar koji trebate obaviti.

Napomena: ostale vrste parkiranja sustav ne podržava.

Rad

Parkiranje

Sve dok je brzina vozila manja od otprilike 30 km/h, sustav traži slobodno parkirno mjesto s obje strane vozila.

Nakon pronalaženja parkirnog mjesta, ono se prikazuje na multimedijskom zaslonu, označeno slovom “P”. Vozite polako dok se ne prikaže poruka “STOP” popraćena zvučnim signalom. Ako pronađete više od jednog mjesta, morate odabrati željeno mjesto dodirom na zaslon.

Mjesta se zazelene na multimedijskom zaslonu i označena su slovom “P”.

- Zaustavite vozilo;

- pritisnite gumb “START”.

Na instrumentnoj se ploči pali kontrolno svjetlo popraćeno zvučnim signalom.

- Otpustite upravljač;

- lagano pritisnite papučicu gasa;

- slijedite upute sustava na multimedijalnom zaslonu.

Pritisak na papučicu gasa održavajte tijekom čitavog procesa manevriranja, čak i kada se mijenjanju brzine.

Vozilo će se početi kretati. Sustav zatim upravlja kolom upravljača, motorom, kočnicama i promjenama brzina.

Ovisno o snazi pritiska na papučicu gasa, brzina varira između 0 i maksimalno 7 km/h.

Na multimedijskom zaslonu prikazuje se poruka “Manevriranje je završeno” koja označava kraj manevra. Pritisnuta je parkirna kočnica i uključen je položaj P.

Možete otpustiti papučicu gasa.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Stoga ona ni u kojem slučaju ne može zamijeniti oprez i odgovornost vozača tijekom manevriranja (vozač mora uvijek biti spreman kočiti).

Prilikom manevriranja kolo upravljača može se brzo okretati: ne stavljajte ruke unutra i pazite da krakovi upravljača ništa ne zahvate.

Izlazak iz parkirnog mjesta

- Uključite funkciju “Pomoć kod automatskog parkiranja”;

- Odaberite način rada “Izlazak iz mjesta za bočno parkiranje”

- Uključite pokazivače smjera na strani na koju želite izvesti vozilo.

- Pritisnite gumb “START”;

Na instrumentnoj se ploči pali kontrolno svjetlo popraćeno zvučnim signalom.

- Otpustite upravljač;

- lagano pritisnite papučicu gasa;

- slijedite upute sustava na multimedijalnom zaslonu.

Pritisak na papučicu gasa održavajte tijekom čitavog procesa manevriranja, čak i kada se mijenjanju brzine.

Vozilo će se početi kretati. Sustav zatim upravlja kolom upravljača, motorom, kočnicama i promjenama brzina.

Na multimedijskom zaslonu prikazuje se poruka “Manevriranje je završeno” koja označava kraj manevra. Možete preuzeti kontrolu nad vozilom otpuštanjem papučice gasa ili kočnice.

Napomena: nakon dovršetka manevra, ako nakon otpuštanja papučice gasa vozač određeno vrijeme ne reagira, primjenjuje se elektronička parkirna kočnica i uključen je položaj P.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Stoga ona ni u kojem slučaju ne može zamijeniti oprez i odgovornost vozača tijekom manevriranja (vozač mora uvijek biti spreman kočiti).

Prilikom manevriranja kolo upravljača može se brzo okretati: ne stavljajte ruke unutra i pazite da krakovi upravljača ništa ne zahvate.

Osobitosti

- Sustav nije previđen za uspinjanje na povišene pločnike.

- Manevriranje je nemoguće ako je nagib prestrm.

Prekidanje manevra

Manevar se prekida u sljedećim slučajevima:

- pritisak na papučicu gasa dalje od točke otpora;

- otvorena vrata suvozača ili vrata prtljažnika;

- vozilo je zaustavljeno dulje od oko jedne minute.

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se isključuje, popraćeno zvučnim upozorenjem. Vozilo je sada imobilizirano.

Poruka vas obavještava da je manevar prekinut i navodi što trebate učiniti za nastavak manevra.

Otpustite papučicu gasa, a zatim je ponovno pritisnite da biste nastavili s manevrom.

Poništavanje manevra

Manevar se otkazuje u sljedećim slučajevima:

- pritisnite gumb “STOP”;

- otvaranje vrata vozača;

- otpuštanje sigurnosnog pojasa na strani vozača;

- zatezanje elektroničke parkirne kočnice;

- vozilo se pomaknulo predaleko od planirane putanje;

- tijekom manevra napravili ste oko deset pomaka prema naprijed/unazad;

- okretanje kola upravljača;

- pomicanje ručice mjenjača;

- kotači vozila su proklizali;

- pokrenut je elektronički regulator okretnog momenta motora.

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se isključuje, popraćeno zvučnim upozorenjem.

Vozilo se zaustavlja.

Napomena: ako je funkcija neispravna, vozilo se neće imobilizirati. Ponovno preuzmite nadzor nad vozilom. Na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Preuzmi kontrolu nad upravljačem” popraćena zvučnim signalom.

Funkcija je nedostupna

Kad pritisnete jedan od načina uključivanja sustava, ako radni uvjeti nisu zadovoljeni, na multimedijskom zaslonu pojavit će se poruka “Automatsko parkiranje nije dostupno” kako bi vas obavijestila da ta značajka nije dostupna.

smetnje u radu

Kada funkcija otkrije smetnje u radu, na instrumentnoj se ploči prikazuje sljedeća poruka:

- “provjeriti Park Assist”, popraćena simbolom ;

ili

- “Provjeriti park. senzore”, popraćena simbolom ©;

ili

- “Provjeri pomoć pri parkiranju”, popraćena simbolom ©.

Očistite ultrazvučne senzore. Ako se problem i dalje javlja, potražite savjet Predstavnika marke.

Napomena: ako je funkcija neispravna, vozilo se neće imobilizirati.

Odmah preuzmite upravljanje vozilom.

Na instrumentnoj ploči pojavljuje se poruka “Preuzmi kontrolu nad upravljačem” popraćena simbolom .

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom. Pazite da manevar obavite u skladu s važećim lokalnim prometnim propisima.

Vozač uvijek mora biti spreman na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom manevriranja uvijek pazite da u mrtvom kutu nema malih, uskih i pomičnih prepreka (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi, oprema za vuču itd.).

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca mogu se pojaviti smetnje u radu senzora. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalaze senzori (popravke, zamjene, izmjene vanjskih obloga itd.) mora izvršiti kvalificirani stručnjak.

Samo je ovlašteni servis kvalificiran za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

U nekim uvjetima rad sustava može biti ometan ili narušen, kao, na primjer, u lošim vremenskim uvjetima (snijeg, tuča, led itd.).

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom zastupniku.

Postoji opasnost od pogrešnih lažnih upozorenja.

Ograničenja u radu sustava

- Sustav možda neće otkriti predmete u mrtvim kutovima senzora.

- Prije i tijekom čitavog procesa manevriranja uvijek provjeravajte je li parkirno mjesto koje predlaže sustav zaista još uvijek dostupno i bez prepreka.

- Sustav ne smijete upotrebljavati ako vučete prikolicu ili ako na vašem vozilu ili na susjednim vozilima postoji sustav za vuču ili prenošenje tereta.