Natrag na popis

ACTIVE DRIVER ASSIST

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

“Active Driver Assist” sustav je pomoći u vožnji koji se treba upotrebljavati izvan naseljenih mjesta, na širokim cestama s vidljivim linijama.

Ovisno o vozilu, sustav obuhvaća funkciju “Stop and Go prilagodljivog regulatora brzinePRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE i funkciju “Pomoć pri centriranju traka.”.

Kada su ove dvije funkcije istovremeno uključene, sustav omogućuje vozaču:

- održavanje brzine vozila na temelju prethodno upamćene brzine;

- prilagođavanje razmaka između ovog vozila i vozila ispred;

- usmjeravanje vozila u sredinu prometne trake;

- prilagodba brzine vozila brzini prikazanoj na prometnim znakovima, automatski ili nakon potvrde vozača (ovisno o vozilu).

Funkcija prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go.

Ovisno o državi i pretplati, na temelju podataka iz radara, kamere ili podataka karte poslane putem veze GSM, funkcija prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go omogućava održavanje odabrane brzine, tj. putne brzine, uz istodobno održavanje sigurnog razmaka od vozila ispred vas u istoj prometnoj traci. Brzina krstarenja može se automatski prilagoditi promjeni ograničenja brzine (ovisno o zemlji i pretplati). Ako se vozilo koje je ispred vas zaustavi, prilagodljivi regulator brzine Stop and Go može u potpunosti zaustaviti vaše vozilo prije ponovnog kretanja.

Sustav upravlja ubrzavanjem i usporavanjem vašeg vozila pomoću motora i kočionog sustava.

Funkcija prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go može se uključiti pri brzini od 0 do 180 km/h, ovisno o vozilu i uvjetima na cesti (promet, vrijeme itd.).

Predstavlja je simbol PRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE.

Napomena:

- vozač mora uzeti u obzir maksimalno ograničenje brzine i sigurnosne udaljenosti u zemlji u kojoj vozi;

- prilagodljivi regulator brzine može kočiti vozilo silom koja može iznositi do trećine kapaciteta kočenja. Ovisno o situaciji, vozač će možda morati jače kočiti.

Prilagodljivi regulator brzine Stop and Go ne pokreće zaustavljanje u slučaju nužde te je njegova sposobnost kočenja ograničena.

Važno: noge morate držati u blizini papučica i ruke na upravljaču u svakom trenutku da biste bili spremni za bilo koji događaj.

Funkcija “Pomoć pri centriranju traka.”

Na temelju podataka s kamere funkcija “Pomoć pri centriranju traka.” upotrebljava sustav upravljanja za usmjeravanje vozila u sredinu prometne trake. Ova funkcija dostupna je samo kada je prilagodljivi regulator brzine Stop and Go uključen PRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE.

Ako uvjeti to dopuste, funkcija je dostupna između:

- otprilike 0 do 180 km/h ako je neko vozilo ispred;

ili

- otprilike 60 km/h i 180 km/h bez vozila ispred.

Funkcija za “centriranje vozila u prometnoj traci”. Predstavljen je simbolom .

Napomena: u slučaju oštrog zavoja, sposobnosti za bočno zadržavanje funkcije ograničene su te vozač mora odmah djelovati na kolo upravljača.

Dodatne informacije

Ovisno o vozilu, funkcija “Active Driver Assist” može se upotrebljavati s drugim funkcijama pomoći u vožnji.

Imajte na umu da:

- uključivanje ograničivača brzine isključuje sustav;

- sustav se ne može uključiti dok je funkcija ”Pomoć kod automatskog parkiranja” uključena;

- Uključivanjem funkcije “Pomoć pri centriranju traka.” isključuju se funkcije “Upozorenje na napuštanje trake” ili “Sprečavanje prelaska traka”, ako su bile uključene. Ponovno će se uključiti kada vozač isključi funkciju “Pomoć pri centriranju traka.”.

Računalo 1

Prima informacije putem radara i kamere radi određivanja putanje i brzine vozila (ubrzavanje ili kočenje). Između ostalog, upravlja uključivanjem/isključivanjem sustava (otvaranje vrata itd.).

Kamera 2

Otkriva oznake na tlu, prometne znakove i položaj drugih vozila u različitim prometnim trakama. Nadopunjuje informacije koje prenosi 8 radar.

Pazite da vjetrobransko staklo nije prekriveno (prljavštinom, blatom, snijegom itd.).

Antena i karte 3

(ovisno o državi i pretplati)

Karte cesta i određeni uvjeti vožnje (kružni tokovi i zavoji) preuzimaju se prema putu vozila. Sustav može predvidjeti usporavanje nakon promjene ograničenja brzine naznačenom na prometnim znakovima, ovisno o parametrima koje je odabrao vozač.

Antene i karte 3 nastavak

(ovisno o državi i pretplati)

Sustav može i prilagoditi brzinu vozila pri približavanju zavoju ili kružnom toku.

Automatska parkirna kočnica 4

Održava vozilo zaustavljenim u određenim uvjetima.

Kapacitivni senzor 5

Ovisno o vozilu, otkriva prisutnost ruku na upravljaču

Servo upravljač 6

Upravlja prednjim kotačima radi lakšeg održavanja putanje vašeg vozila u skladu s detaljima koje prenosi 1 računalo.

Računalo motora 7

Upravlja motorom te ga usmjerava da bi se provelo potrebno ubrzavanje.

Radar 8

Izračunava razmak između vašeg vozila i vozila ispred vas.

Radar 8 nastavak

Maksimalni domet sustava je približno 150 metara. Ovo se može razlikovati ovisno o uvjetima na cesti (reljef tla, vremenski uvjeti itd.).

Pazite da područje radara nije prekriveno (prljavština, blato, snijeg, loše postavljena prednja registarska pločica), oštećeno, izmijenjeno (uključujući bojenje) ili da ga ne sakriva dodatna oprema postavljena na prednjem dijelu vozila (na rešetki ili logotipu itd.).

Aktivno upravljanje vozilom 9

Sustav pruža informacije o dinamici vozila računalu 1 (brzina, bočno ubrzanje itd.) i upravlja kočionim sustavom radi upravljanja usporavanjem i održavanja vozila zaustavljenim.

Da bi se omogućio ispravan rad sustava, područja radara i kamere moraju se održavati čistima i na njima se ne smiju izvoditi preinake.

Komande

10 Prema gore: uključivanje, povećanje putne brzine ili podsjetnik na upamćenu putnu brzinu (RES/+).

10 Prema dolje: aktiviranje, smanjenje putne brzine spremanje trenutačne brzine (SET/-).

11 Uključene funkcije postavite u stanje mirovanja (s pohranjenom putnom brzinom) (0).

12 Uključivanje/isključivanje ograničivača brzine .

13 Podešavanje razmaka između vozila.

14 Glavni prekidač za zaustavljanje/pokretanje prilagodljivog regulatora brzine.

15 Kontekstualni gumb.

16 Prekidač za uključivanje/isključivanje funkcije “Sustav zadržavanja traka” .

Prikazi na instrumentnoj ploči

17 Kontrolno svjetlo funkcije prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go .

18 Pohranjena putna brzina.

19 Vozilo ispred.

20 Pohranjeni sigurnosni razmak.

21 Pokazivači lijeve i desne crte

22 Kontrolno svjetlo funkcije “Pomoć pri centriranju traka.”.

Kolo upravljača 23

Vozač mora uvijek držati ruke na kolu upravljača. Ako vozač okrene upravljač dovoljnom snagom, funkcija “Pomoć pri centriranju traka.” se obustavlja kako bi vozač mogao ponovno preuzeti kontrolu nad vozilom.

U određenim uvjetima (oštri zavoji itd.) na kolu upravljača može se aktivirati vibracija u svrhu upozorenja vozača da mora vratiti kontrolu nad vozilom.

Ako vozač ne rukuje kolom upravljača (nisu prepoznate ruke na upravljaču), funkcija “Pomoć pri centriranju traka.” isključuje se nakon nekoliko upozorenja.

Uključivanje funkcije “Pomoć pri centriranju traka.”

Funkciju “Pomoć pri centriranju traka.” morate prethodno odabrati na multimedijskom zaslonu kako biste je uključili.

U izborniku “Vozilo” odaberite karticu “Pomoć pri vožnji” i zatim izbornik “Sustav zadržavanja traka”.

Odaberite “Pomoć pri centriranju traka.”.

Ovaj odabir ostaje pohranjen kada je vozilo zaustavljeno. Usluga “Sustav zadržavanja traka” mora biti uključena. Ako kontrolno svjetlo upozorenja na gumbu 16 ne svijetli, pritisnite gumb 16.

Na instrumentnoj se ploči pojavljuje poruka “sustav držanja vozne trake aktiviran” kojom se potvrđuje da je funkcija uključena.

Ovaj status ostaje pohranjen kada je vozilo zaustavljeno.

Prilagodljivi regulator brzine Stop and Go mora biti uključen. Za uključivanje te funkcije pritisnite gumb 14. Na instrumentnoj će se ploči pojaviti poruka “Aktivna pomoć u vožnji spremna”: POSTAVI za uključivanje” (ili, ovisno o vozilu, “Road assist spreman: SET za aktivaciju”).

Kontrolno svjetlo 22 na instrumentnoj ploči prikazano je u sivoj boji.

Sada pritisnite komandu na upravljaču 10 prema dolje (SET/-).

Uključuje se sustav “Active Driver Assist” koji obuhvaća prilagodljiv regulator brzine Stop and Go i funkciju “Pomoć pri centriranju traka.”.

Kontrolno svjetlo 22 prikazuje se u zelenoj boji, a pokazivači lijeve i desne linije 21 prikazuju se na instrumentnoj ploči kao potvrda da je funkcija uključena i da usmjerava vaše vozilo u središte prometne trake.

Funkciju “Pomoć pri centriranju traka.” možete isključiti u svakom trenutku pomicanjem upravljača. Čim prestanete okretati upravljač, funkcija “Pomoć pri centriranju traka.” ponovno će se uključiti.

Napomena: kada upotrebljavate funkciju “Pomoć pri centriranju traka.”, morate držati ruke na upravljaču.

Za načine rada MULTI-SENSE “All-Terrain” i “Snow” MULTI-SENSE, nije moguće aktivirati funkciju ili se ona automatski deaktivira prilikom prebacivanja u jedan od tih načina.

Prilagodba položaja u traci

(ovisno o vozilu)

Kad se aktivira funkcija “Pomoć pri centriranju traka.”, kontrolno svjetlo 22 svijetli zelenom bojom na instrumentnoj ploči. Lagano okrenite kolo upravljača udesno ili ulijevo. Vozilo se pomiče na odabranu stranu bez deaktivacije funkcije “Pomoć pri centriranju traka.”.

Ako su ispunjeni određeni uvjeti (umjerena brzina itd.), vozilo će tada ostati u pomaknutom položaju kada prestanete pokušavati okrenuti kolo upravljača.

Linije 21 označavaju primijenjeni pomak.

Kako biste se vratili u sredinu trake, lagano okrenite kolo upravljača u suprotnom smjeru, zatim prestanite okretati kad vozilo dođe od sredine.

U skladu određenim uvjetima (npr. zavoj, brzina), vozilo se automatski može ponovno centrirati.

Funkcija “Centriranje vozila u prometnoj traci” u stanju mirovanja

Funkcija “Centriranje vozila u prometnoj traci” automatski se postavlja u stanje mirovanja u sljedećim slučajevima:

- prilagodljivi regulator brzine Stop and Go stavlja se u stanje pripravnosti PRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE

- sustav više ne prepoznaje linije ili je prepoznao samo jednu liniju na vašoj prometnoj traci;

- kada je prometna traka preuska ili preširoka;

- sustav ne prepoznaje ruke na kolu upravljača;

- zavoj je preoštar.

- u određenim uvjetima vožnje (kružni tok, raskrižje itd.);

- brzina vozila je veća od otprilike 180 km/h, ovisno o vozilu;

- brzina vozila manja je od otprilike 60 km/h, bez vozila ispred;

- vozilo dodiruje ili prelazi liniju;

- sustav ima privremene poteškoće (na primjer: kamera je prekrivena prljavštinom, blatom, snijegom, kondenzacijom itd.).

Određene radnje koje izvršava vozač isključuju funkciju “Centriranje vozila u prometnoj traci”:

- uključivanje pokazivača smjera;

- okrećući volan dovoljnom snagom.

Stanje mirovanja funkcije potvrđuje se prikazom kontrolnog svjetla 22 te pokazivača lijeve i desne linije 21 u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Važno: noge morate držati u blizini papučica i ruke na upravljaču u svakom trenutku da biste bili spremni za bilo koji događaj.

Nakon ispunjavanja svih uvjeta, funkcija ponovno usmjerava vozilo u sredinu prometne trake. Kontrolno svjetlo 22 te pokazivači lijeve i desne linije 21 prikazuju se u zelenoj boji na instrumentnoj ploči.

Možete djelovati na putanju vozila okretanjem kola upravljača u bilo kojem trenutku.

“Drži ruke na volanu” upozorenje

Kada funkcija “Pomoć pri centriranju traka.” više ne može otkriti vaše ruke na kolu upravljača, uključit će se nekoliko razina upozorenja:

- nakon 15 sekundi na instrumentnoj se ploči pojavljuje poruka “Drži ruke na volanu” i kontrolno svjetlo u žutoj boji;

- nakon otprilike 30 sekundi na instrumentnoj se ploči pojavljuju poruka “Drži ruke na volanu” i kontrolno svjetlo 24 u crvenoj boji popraćene zvučnim signalom koji postepeno postaje sve glasniji;

- nakon otprilike 45 sekundi, izvori zvuka prelaze u stanje pripravnosti, zvučni se signal oglašava bez prekida, 24 kontrolno se svjetlo isključuje i na instrumentnoj se ploči crvenim slovima prikazuje poruka “Držanje vozne trake isključeno”: isključena je funkcija “Centriranje vozila u prometnoj traci”.

Ako vozač ne stavi ruke na upravljač nakon prikaza upozorenja, oglasit će se zvučni signal i zatreptati kontrolno svjetlo 24 na instrumentnoj ploči.

Potom se na kratko primjenjuju kočnice kako bi se vozača obavijestilo o tome da mora ponovno preuzeti kontrolu nad vozilom stavljanjem ruku na upravljač.

Ako vozač ne reagira, funkcija “Active Driver Assist” uključit će svjetla upozorenja i početi usporavati vozilo do potpunog zaustavljanja.

Vozač može prekinuti manevar i “Active Driver Assist” stavljanjem ruku na kolo upravljača, kočenjem ili isključivanjem funkcije “Centriranje vozila u prometnoj traci” ili Stop and Go funkcije prilagodljivog regulatora brzine.

Tijekom prve dvije razine upozorenja, kada sustav ponovno prepozna prisutnost ruku vozača na kolu upravljača, sustav zaustavlja upozorenja. Funkcija nastavlja usmjeravati vozilo prema sredini prometne trake.

“Drži ruke na volanu” upozorenje (nastavak)

U nekim slučajevima funkcija “Centriranje vozila u prometnoj traci” možda više neće prepoznati vaše ruke na kolu upravljača i može emitirati zvučni signal:

- vozač drži kolo upravljača vrlo lagano;

- vozač nosi rukavice;

-...

Ako je “Funkcija za centriranje vozila u prometnoj traci” isključena jer ruke vozača nisu prepoznate na kolu upravljača, Stop and Go prilagodljivi regulator brzine nastavlja raditi.

Upozorenje povezano s kapacitivnim senzorom: zabranjeno je postavljanje pribora na kolo upravljača (zaštitni poklopac i sl.).

U slučaju oštrog zavoja

U slučaju oštrog zavoja i ovisno o brzini vozila, sposobnosti funkcije za zadržavanje u prometnoj traci bit će ograničene te zahtijevaju trenutačnu radnju vozača na kolu upravljača kako bi funkcija mogla nastaviti održavati vozilo u središtu prometne trake.

Ako vozač ne intervenira, funkcija pokreće vibriranje kola upravljača da bi ukazala na to da će vozilo ubrzo prijeći liniju te da vozač mora odmah djelovati.

Kontrolno svjetlo 22 te pokazivač lijeve ili desne linije 21 prikazuju se u crvenoj boji na instrumentnoj ploči.

Ako vozilo u potpunosti prijeđe liniju te izađe iz prometne trake, ili ako je zavoj preoštar, funkcija “Pomoć pri centriranju traka.” stavlja se u stanje mirovanja. Stanje mirovanja funkcije potvrđuje se prikazom kontrolnog svjetla 22 te pokazivača lijeve i desne linije 21 u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Funkcija “Pomoć pri centriranju traka.” ne može pomoći vozaču pri ulasku u kružni tok, raskrižje itd. i može se automatski prebaciti u stanje pripravnosti (pogledajte prethodne stranice).

U svim slučajevima vozač mora djelovati na upravljač kako bi upravljao putanjom vozila u tim uvjetima vožnje.

Isključivanje funkcije “Pomoć pri centriranju traka.”

Funkcija “Pomoć pri centriranju traka.” je isključena ako:

- kada pritisnete prekidač 16. Isključivanje funkcije potvrđuje se prikazivanjem poruke “sustav držanja vozne trake deaktiviran” na instrumentnoj ploči;

Napomena: pritiskom na prekidač 16 isključit ćete funkciju “Pomoć pri centriranju traka.”, ali to neće utjecati na rad funkcije prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go.

- prilagodljivi regulator brzine Stop and Go je isključen. PRILAGODLJIVI REGULATOR BRZINE.

Napomena: pritiskom gumba 14 istovremeno se isključuje funkcija prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go i funkcija “Pomoć pri centriranju traka.”;

- sustav više ne prepoznaje ruke vozača na upravljaču u trajanju od otprilike 45 sekundi;

- funkciju “Pomoć pri centriranju traka.” moguće je isključiti putem multimedijalnog zaslona (u domeni “Vozilo” odaberite karticu “Pomoć pri vožnji”, a zatim izbornik “Sustav zadržavanja traka”).

Kontrolno svjetlo 22 i pokazivači lijeve i desne linije 21 nestaju s instrumentne ploče.

smetnje u radu

Ako je otkrivena neispravnost u radu funkcije “Pomoć pri centriranju traka.”, prikazuje se poruka “Pomoć pri vožnji nedostupna” ili “Provjeri pomoć pri vožnji” na instrumentnoj ploči i funkcija se isključuje.

Funkcija prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go i dalje radi.

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Sustav “Active Driver Assist” dodatna je pomoć u vožnji. Ni u kojem slučaju ne može zamijeniti vozačevu odgovornost za poštivanje ograničenja brzine i sigurnosnih razmaka ili njegovu pažnju.

Vozač mora uvijek imati kontrolu nad vozilom.

Vozač mora uvijek prilagoditi putanju i brzinu u skladu s okolicom i uvjetima vožnje, bez obzira na naputke sustava.

Osim linija koje označavaju prometne trake i znakova ograničenja brzine unutar granica otkrivanja sustava, sustav ne prepoznaje ostale prometne informacije (semafore, ostale prometne znakove, pješačke prijelaze itd.). Oni ne pokreću nikakvo upozorenje ili reakciju sustava.

“Active Driver Assist” upotrebljava funkciju “prilagodljivog regulatora brzine Stop and Go” i funkciju “Centriranje vozila u prometnoj traci”. Sustav se ni u kojem slučaju ne smije smatrati senzorom prepreke ili sustavom protiv sudara.

Sustav “Active Driver Assist” upotrebljavajte isključivo izvan naseljenih područja, na širokim cestama s vidljivim prometnim trakama.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje radara i/ili kamere i to može utjecati na njihov rad. Isključite sustav i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat u blizini radara i/ili kamere (zamjene, popravci, preinake vjetrobranskog stakla, bojenje itd.) mora izvršiti kvalificirani stručnjak.

Samo je ovlašteni servis kvalificiran za obavljanje zahvata na sustavu.

Isključivanje sustava

Sustav morate isključiti u sljedećim slučajevima:

- vozilo se kreće zavojitom cestom;

- vozilo se vuče (u kvaru);

- vozilo vuče prikolicu ili kamp-prikolicu;

- tijekom vožnje u tunelu ili blizu metalne konstrukcije;

- prilikom dolaska vozila do naplatnih kućica, do područja s radovima na cesti ili na usku prometnu traku;

- tijekom vožnje uzbrdo ili nizbrdo po vrlo strmom nagibu;

- tijekom slabe vidljivosti (jako sunce, magla itd.);

- tijekom loših vremenskih uvjeta (kiša, snijeg, bočni vjetar itd.);

- tijekom vožnje skliskim kolnikom (kiša, snijeg, šljunak itd.);

- oštećeno je područje kamere (npr. unutarnje ili vanjsko područje vjetrobranskog stakla) ili je vjetrobransko staklo puknuto ili iskrivljeno;

- oštećeno je područje radara (udarci i sl.);

- površina upravljača je oštećena ili vlažna.

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom zastupniku.

Rad sustava mogu ometati ili oštetiti određeni uvjeti kao što su na primjer:

- prekriveno vjetrobransko staklo ili područje senzora (prljavština, led, snijeg, kondenzacije itd.). Učestalo provjeravajte čistoću i stanje vjetrobranskog stakla, metlica brisača vjetrobranskog stakla i prednjeg branika;

- složeno okruženje (tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, jaka kiša, tuča, poledica itd.);

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- loš kontrast između vozila ispred i okoline (npr. bijelo vozilo u snježnom području itd.);

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- uska, zavojita ili valovita cesta (oštri zavoji itd.);

- sustav prepoznaje linije katrana kao prometne crte;

- prometne trake koje se sužavaju/proširuju;

- oznake na tlu koje su izlizane, nisu dobro vidljive ili su široko razmaknute (linije su djelomično izbrisane itd.);

- višestruke oznake na cesti (područje radova na cestama, klizave ceste koje se povezuju sa susjednim autocestama, tvrd rub kolnika itd.);

- prometni znakovi koji ne sadržavaju strelicu, smješteni na izlazu s autoceste;

- područje sa slabom povezivošću zbog čega je nemoguće geolocirati vozilo ili karte koje nisu ažurne;

- vozilo sa značajnom razlikom u brzini;

- upotreba tepiha koji nisu prilagođeni vozilu. Na strani vozača upotrebljavajte isključivo tepihe prikladne za vaše vozilo, koji se pričvršćuju na prethodno ugrađena pričvršćenja, te redovito provjeravajte njihovo pravilno pričvršćenje. Nemojte postavljati više tepiha jedan na drugi. Opasnost od zaglavljenja papučica.

U tim slučajevima:

- Opasnost od neželjenog kočenja ili ubrzavanja;

- Postoji opasnost od neželjene i neispravne korekcije putanje ili se putanja uopće neće korigirati.

Mnoge nepredvidljive situacije mogu utjecati na rad sustava. Neke predmete ili vozila koji se mogu pojaviti u području prepoznavanja kamere ili radara sustav može pogrešno interpretirati što može dovesti do neprikladnog ubrzavanja ili kočenja.

Uvijek mora paziti na iznenadne događaje koji se mogu dogoditi tijekom vožnje. Uvijek imajte vozilo pod kontrolom držanjem nogu u blizini papučica i ruku na upravljaču da biste mogli reagirati u bilo kojem slučaju.