FUNKCIJA “AUTOHOLD”

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri zaustavljenom vozilu (npr. na crvenom svjetlu, na raskrižju, u prometnom zastoju itd.), funkcija osigurava primjenu kočne sile čak i kada vozač otpusti papučicu kočnice.

Kočna sila popušta čim vozač dovoljno ubrza uz uključen stupanj prijenosa.

Uključivanje

Pritisnite prekidač 1.

Paljenje kontrolnog svjetla prekidača 1 potvrđuje da je funkcija uključena.

Isključivanje

Pritisnite prekidač 1 ako se održava kočna sila vozila i pritisnite papučicu kočnice.

Isključuje se kontrolno svjetlo prekidača 1, što potvrđuje da je funkcija isključena.

Ako se kočna sila održava, parkirna kočnica automatski se zateže u sljedećim slučajevima:

- vozač otvara vrata;

ili

- vozač otkopčava svoj sigurnosni pojas;

ili

- vozilo je imobilizirano više od otprilike tri minute.

Pri svakom pokretanju, funkcija nastavlja način rada koji je bio postavljen u trenutku posljednjeg isključivanja motora.

Automatska parkirna kočnica može se koristiti za imobilizaciju vozila. Prije napuštanja vozila, provjerite zategnutost automatske parkirne kočnice. Kontrolno svjetlo na prekidaču 2 i kontrolno svjetlo } na instrumentnoj ploči prikazuju se kao znak da je parkirna kočnica zategnuta, a isključuju se kad su vrata zaključana. Ovisno o vozilu, na gornjem dijelu vjetrobranskog stakla nalazi se naljepnica kao podsjetnik na to.

Uvjeti za održavanje kočne sile

Sljedeći uvjeti moraju biti ispunjeni:

- zatvorena su vrata vozača;

i

- sigurnosni pojas vozača je zakopčan;

i

- elektronička parkirna kočnica je otpuštena;

i

- vozilo nije zaustavljeno na vrlo strmom nagibu.

Održavanje kočne sile potvrđuje se uključivanjem kontrolnog svjetla na instrumentnoj ploči.

Uvjeti za prekid kočne sile

Sljedeći uvjeti moraju biti ispunjeni:

- vozač je dovoljno ubrzao uz uključen stupanj prijenosa;

ili

- vozač je onemogućio funkciju.

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se gasi.