POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pokretanje

Kartica mora biti u području detekcije1.

Za pokretanje:

- na vozilima s automatskim mjenjačem: u položaju P pritisnite papučicu kočnice, a zatim pritisnite gumb 2 i otpustite papučicu kočnice nakon što se vozilo pokrene. Na vozilima E-Tech full hybrid, na instrumentnoj ploči svijetli poruka READY uz zvučni signal. Poruka nestaje kada je brzina vozila veća od približno 5 km/h;

- na vozilima s ručnim mjenjačem, pritisnite papučicu kočnice i pritisnite tipku 2, a zatim otpustite papučicu kočnice nakon što se motor pokrene. Ako je mjenjač u brzini, također pritisnite papučicu spojke.

Osobitosti

- Ako jedan od uvjeta koji moraju biti zadovoljeni za pokretanje nije zadovoljen, na instrumentnoj će se ploči prikazati poruka “Pritisnite papučicu kočnice i gumb START” ili “Pritisnite spojku + START” ili “Postavite mjenjač u položaj P”;

- U nekim će slučajevima biti potrebno okrenuti kolo upravljača i istovremeno pritisnuti gumb za pokretanje 2 za lakše odbravljivanje stupa upravljača, a poruka “Zakrenite volan i start” će vas na to upozoriti.

Prije provođenja bilo kakvih zahvata u motornom prostoru morate isključiti kontakt.

Ovisno o vozilu, možete imate digitalni ključ koji sadržava sve funkcije kartice. Međutim, ako je kartica ostavljena u vozilu, a vrata su zaključana digitalnim ključem, sve funkcije kartice bit će onemogućene.

Dodatne informacije potražite u odjeljku “Digitalni ključ” DIGITALNI KLJUČ.

Pokretanje (nastavak)

Napomena:

- na vozilima s mehaničkim mjenjačem, u slučaju neželjenog zaustavljanja motora na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Pritisnite spojku”. Pritisnite papučicu spojke do kraja da biste ponovno pokrenuli motor;

- na vozilima E-Tech full hybrid: jedinica motora automatski će se isključiti nakon otprilike 15 minuta ako je vozilo zaustavljeno i ako sigurnosni pojas vozača nije zakopčan. Ako je potrebno, možete ponovno pokrenuti motor tako da jednom pritisnete gumb 2.

Tijekom ažuriranja sustava putem multimedijalnog sustava neće biti moguće pokrenuti vozilo.

Pričekajte da se ažuriranje dovrši prije pokretanja vozila.

Više informacija o ažuriranjima sustava potražite u uputama za multimedijalni sustav.

Pokretanje “slobodne ruke” s otvorenim prtljažnikom

U ovom slučaju, kartica ne smije biti u prtljažnom prostoru kako bi se izbjegla opasnost od gubitka.

Funkcija dodatne opreme

(Uključivanje kontakta)

Čim uđete u vozilo, na raspolaganju imate neke funkcije (autoradio, navigacija, brisanje...).

Kako biste mogli raspolagati drugim funkcijama, kada je kartica u putničkom prostoru, pritisnite gumb 2 bez pritiskanja papučica.

Na instrumentnoj ploči pojavljuje se poruka “Staviti karticu u zonu + START”.

Pritisnite papučicu kočnice ili papučicu spojke pa umetnite karticu 4 (strana gumba) na područje za postavljanje 3. Pritisnite gumb 2 za pokretanje vozila. Poruka se gasi.

smetnje u radu

U nekim slučajevima, može se dogoditi da kartica slobodne ruke ne radi:

- Istrošena baterija kartice, itd.;

- blizina uređaja koji rade na istoj frekvenciji (monitor, mobilni telefon, video igre, punjač za telefon itd.);

- vozilo se nalazi na području s jakim elektromagnetskim zračenjem.

Uvjeti za zaustavljanje motora

Vozilo s automatskim mjenjačem mora biti zaustavljeno, ručica u položaju P. Na vozilima E-Tech full hybrid na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka READY.

Kad je kartica u vozilu, pritisnite gumb 2: motor se zaustavlja. Na vozilima E-Tech full hybrid s instrumentne ploče nestaje poruka READY.

Stup upravljača zaključava se prilikom otvaranja vrata ili prilikom zaključavanja vozila.

Ako kartica više nije u putničkom prostoru kada želite isključiti motor, na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Nema kartice: pritisnite i držite START: pritisnite gumb 2 i držite ga najmanje dvije sekunde. Ako kartica nije više u putničkom prostoru, provjerite možete li je vratiti natrag prije nego što pritisnete i držite gumb. Bez kartice nećete moći pokrenuti vozilo.

Kad se motor zaustavi, dodatna oprema (autoradio,...) koja je upotrebljavana u tom trenutku nastavlja s radom otprilike 10 minuta.

Prilikom otvaranja vozačevih vrata, dodatna oprema prestaje s radom.

Poseban slučaj vozila E-Tech full hybrid

Kada je vozilo zaustavljeno u električnom načinu rada, na instrumentnoj ploči prikazat će se poruka “Motor radi oduzmi kontakt” nakon koje će se začuti zvučni signal:

- ako sigurnosni pojas vozača nije zakopčan;

- poklopac motornog prostora je otvoren;

- ako su vrata vozača otvorena.

Nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila. Kad se motor zaustavi, kočioni sustav, sustav servo upravljanja itd. i pasivni zaštitni mehanizmi kao što su airbags i zatezači više neće funkcionirati.

Kada napuštate vozilo, a osobito ako kartica ostaje kod vas, provjerite je li motor zaista zaustavljen.

Odgovornost vozača prilikom parkiranja ili zaustavljanja vozila

Nikada ne ostavljajte dijete, nesamostalnu odraslu osobu ili životinju u vozilu kada ga napuštate, čak niti na kratko.

Naime, oni bi mogli dovesti u opasnost sebe ili druge osobe pokretanjem motora, uključivanjem opreme kao što su podizači stakala ili pak zaključavanjem vrata.

Osim toga, kada je vani vruće /ili sunčano, temperatura u unutrašnjosti putničkog prostora brzo raste.

OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.