Natrag na popis

ALATI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Alati sadržani u kompletu alata A mogu se razlikovati ovisno o vozilu.

Nakon upotrebe spremite alat na njegovo mjesto.

Dizalica 1

Pravilno ju sklopite prije vraćanja u njeno ležište (pazite da dobro postavite okretnu ručicu).

Ključ za ukrasne poklopce 2

Omogućava skidanje ukrasnih poklopaca s kotača.

Vodilica vijaka kotača 3

Za završetak odvijanja ili početak zavijanja vijaka kotača.

Prsten za vuču 4

VUČA: otklanjanje kvara

Ključ za kotače 5

Omogućuje blokiranje ili deblokiranje vijaka kotača i prstena za vuču 5.

Poluga 6

Omogućuje zatezanje ili otpuštanje prstena za vuču 4.

Nikada ne ostavljajte alate razbacane u vozilu: postoji opasnost od izbacivanja prilikom kočenja. Nakon upotrebe pazite da dobro zakvačite alat u njihov nosač, a zatim ga ispravno postavite u ležište: postoji opasnost od ozljeda.

Ako su vijci isporučeni s rezervnim kotačem, upotrebljavajte isključivo te vijke za rezervni kotač.

Dizalica je namijenjena isključivo zamjeni kotača. Nikako se ne smije upotrebljavati za popravak ili za pristup donjem dijelu vozila.