Natrag na popis

POVEZIVANJE, ODSPAJANJE TELEFONA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Povezivanje telefona

Nijedan telefon ne može se povezati sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruka ako prethodno s njim nije uparen. Više informacija potražite u poglavlju “Uparivanje telefona/uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja”.

Vaš telefon mora biti povezan sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke za pristup svim ovim funkcijama.

Automatsko povezivanje

Od pokretanja multimedijalnog sustava sustav telefoniranja u načinu rada slobodne ruke traži uparene telefone s uključenim Bluetooth® uređajem u blizini. Sustav automatski prenosi podatke zadnjeg povezanog telefona (imenik, glazba...).

Napomena: ako je tijekom povezivanja telefona u tijeku poziv, on se automatski prebacuje na zvučnike vozila.

Napomena; prilikom automatskog povezivanja telefona s multimedijalnim sustavom učitavanje podataka (imenik, glazba, kontakti...) obavlja se isključivo ako ste prethodno dozvolili dijeljenje podataka prilikom uparivanja telefona s multimedijalnim sustavom. Više informacija potražite u poglavlju “Uparivanje telefona/uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja”.

Ručno povezivanje

Za povezivanje Bluetooth® telefona na multimedijalni sustav pritisnite prečac 1 u bilo kojem izborniku. Prikazuje se popis već uparenih telefona.

Odaberite telefon koji želite spojiti i provjerite ima li uključen Bluetooth® te da je postavljen na “Vidljivo”.

Mijenjanje povezanog telefona

Za promjenu povezanog telefona prethodno trebate imati više uparenih telefona.

- U glavnom izborniku odaberite “Telefon”, “Postavke” te “Popis uparenih uređaja”;

- Pritisnite telefon koji želite povezati.

Prikazat će se popis već uparenih telefona.

Napomena: više podataka o kompatibilnim telefonima zatražite od predstavnika marke ili pogledajte internetsku stranicu proizvođača ako je ima.

Dozvolite dijeljenje podataka.

Za izravan pristup telefonskom imeniku i glazbi vašeg telefona putem multimedijalnog sustava “R-Link 2” morate dozvoliti dijeljenje podataka. Za to:

- U izborniku “Telefon” pritisnite “Postavke”, zatim “Popis uparenih uređaja”.

Prikazat će se popis već uparenih telefona.

- Odaberite funkcije koje želite upariti:

- Funkcija upravljanja slobodnih ruku 2: pristup imeniku, pozivanje i odgovaranje na pozive, pristup zapisniku poziva itd.

- Funkcija medija 3: pristup glazbi.

Napomena; kontrolno svjetlo na ikoni funkcije označava da je ona uključena.

Napomena; nekim telefonima može se dozvoliti automatsko prebacivanje podataka.

Napomena: neki telefoni ne uključuju funkciju medija ako ne sadrže barem jednu glazbenu datoteku.

Odspajanje telefona

U izborniku “Telefon” pritisnite “Postavke”, zatim “Popis uparenih uređaja”.

Pritisnite gumbe 2 i/ili 3 za isključivanje kontrolnih svjetala i isključivanje funkcije telefoniranja i multimedije. Vaš je telefon odspojen čim se ugase kontrolna svjetla.

I isključivanje telefona uzrokuje njegovo odspajanje s multimedijalnog sustava.

Napomena; ako u trenutku odspajanja telefona razgovarate, razgovor će automatski biti prebačen na vaš telefon

Kako poništiti uparivanje ili izbrisati uređaj ?