Natrag na popis

SUSTAV NADZORA TLAKA U GUMAMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kad se je vozilo njime opremi, sustav upozorava na smanjenje tlaka u jednoj ili više guma.

Identifikacija sustava

Postoje dva sustava upozoritelja za smanjenje tlaka u gumama;

- sustav A: u vozilu je naljepnica A.

Da biste provjerili nalazi li se ondje, otvorite vrata vozača.

- sustav B: u vozilu nema naljepnice A.

SUSTAV A

Načelo rada

Ovaj sustav otkriva smanjenje tlaka u jednoj od guma mjerenjem brzine okretanja kotača u vožnji.

Kontrolno svjetlo 1 uključuje se na armaturnoj ploči kako bi upozorilo vozača na nedovoljan tlak (ispuhana, probušena guma itd.).

SUSTAV A (nastavak)

Uvjeti rada

Sustav se mora resetirati s tlakom napuhavanja jednakim onome zapisanom na oznaci tlaka napuhivanja gume. U suprotnom postoji opasnost od nepouzdanog upozoravanja u slučaju znatnog gubitka tlaka. Pogledajte odlomak ”Tlak napuhavanja guma” u 4. poglavlju.

U sljedećim slučajevima postoji opasnost zakašnjele reakcije ili neispravnog rada sustava:

- sustav nije početno podešen nakon napuhavanja ili nekog drugog zahvata na kotačima;

- sustav je loše početno podešen: tlak napuhavanja guma razlikuje se od preporučenih vrijednosti tlaka;

- značajna promjena opterećenja ili raspodjela opterećenja na jednoj strani vozila;

- sportska vožnja s jakim ubrzavanjem;

- vožnja po kolniku prekrivenom snijegom ili skliskoj cesti;

- vožnja s lancima za snijeg;

- postavljanje samo jedne nove gume;

- upotreba guma koje nije odobrila mreža marke

-...

Ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama

Mora se izvršiti u sljedećim slučajevima:

- nakon svakog ponovnog napuhavanja ili podešavanja tlaka u gumama;

- kada se propisana vrijednost tlaka u gumama mora promijeniti kako bi se prilagodila uvjetima upotrebe (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...);

- nakon zamjene kotača;

- nakon upotrebe seta za napuhavanje guma;

- nakon međusobne zamjene kotača.

Uvijek se mora izvršiti nakon provjere napuhanosti sve četiri gume na hladno.

Vrijednosti tlaka napuhavanja moraju odgovarati trenutačnoj upotrebi vozila (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...).

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Funkcija ne djeluje umjesto vozača. Ona dakle ne može, u niti jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača. Provjerite tlak u gumama, uključujući rezervni kotač, jednom mjesečno.

SUSTAV A (nastavak)

Postupak ponovnog početnog podešavanja

Kod uključenog kontakta:

- nekoliko puta kratko pritisnite gumb 3 za odabir funkcije ” SEt tP” ili će se, ovisno o vozilu, na instrumentnoj ploči prikazati poruka ” =0=” 2;

- dulje držite pritisnutim (oko 3 sekunde) gumb 3 za pokretanje početnog podešavanja.

Treptanje u trajanju od otprilike pet sekundi popraćeno prikazivanjem poruke ” SEt tP” ili, ovisno o vozilu, poruke ” =0=” označava da je zahtjev za ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama uzet u obzir.

Ponovno početno podešavanja izvršava se nakon nekoliko minuta vožnje.

Prikaz

Napumpajte gume

Kontrolno svjetlo stalno je upaljeno.

Označava da je najmanje jedna guma ispuhana ili probušena.

U slučaju ispuhivanja, ponovno napušite dotičnu gumu.

U slučaju probušene gume, zamijenite gumu ili pozovite Predstavnika marke.

Provjerite i na hladno podesite tlak u četiri gume i pokrenite ponovno početno resetiranje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Kontrolno svjetlo gasi se nakon pokretanja ponovnog početnog podešavanja propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Ponovno pokrenite početno podešavanje tlaka u gumama

Kontrolno svjetlo treperi nekoliko sekundi i zatim ostaje stalno upaljeno.

Označava da se ponovno mora pokrenuti zahtjev za ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Sustav nije dostupan

Kontrolno svjetlo treperi nekoliko sekundi i zatim ostaje stalno upaljeno.

Označava da je vozilo opremljeno rezervnim kotačem čija se veličina razlikuje od ostala četiri kotača i da je postavljen na vozilo.

SUSTAV A (nastavak)

Sustav treba provjeriti

Kontrolno svjetlo treperi nekoliko sekundi i zatim ostaje stalno upaljeno.

Označavaju pogrešku sustava, potražite savjet Predstavnika marke.

Podešavanje tlaka u gumama

Vrijednosti tlaka moraju se podešavati na hladno (pogledajte naljepnicu na rubu vrata vozača).

U slučaju kada se provjera tlaka ne može obaviti na hladnim gumama, treba povećati preporučene vrijednosti tlaka za 0,2 do 0,3 bara ( 3 PSI).

Nikada se ne smije ispuštati zrak iz vrućih guma.

Nakon svakog ponovnog napuhavanja ili podešavanja tlaka u gumama pokrenite ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Zamjena kotača/guma

Upotrebljavajte isključivo opremu koju je homologirala mreža marke jer u protivnom postoji opasnost od zakašnjele intervencije ili neispravnog rada sustava. Pogledajte odlomak “Gume” u 5. poglavlju.

Nakon svake zamjene kotača/gume ponovno podesite tlak u gumama i pokrenite resetiranje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Rezervni kotač

Kada je vozilo njime opremljeno i kada je postavljen na vozilo, podesite tlak u gumama i pokrenite ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Set za napuhavanje

Upotrebljavajte isključivo opremu koju je homologirala mreža marke jer u protivnom postoji opasnost od zakašnjele intervencije ili neispravnog rada sustava. Pogledajte odlomak “Set za napuhavanje guma” u 5. poglavlju.

Nakon upotrebe seta za napuhavanje guma podesite tlak u gumama i pokrenite ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama.

Sustav možda neće otkriti naglo smanjenje tlaka u gumama (pucanje gume...).

SUSTAV B

Načelo rada

Svaki kotač (osim rezervnog) ima senzor, ugrađen u ventil za napuhavanje, koji sustavno mjeri tlak u gumama.

Sustav na instrumentnoj ploči 4 prikazuje trenutačne vrijednosti tlaka i upozorava vozača u slučaju da je tlak nedovoljan.

Ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama

Mora se izvršiti u sljedećim slučajevima:

- kada se propisana vrijednost tlaka u gumama mora promijeniti kako bi se prilagodila uvjetima upotrebe (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...);

- nakon zamjene položaja kotača (ovaj se postupak ne preporučuje);

- nakon zamjene kotača.

Uvijek se mora izvršiti nakon provjere napuhanosti sve četiri gume na hladno.

Vrijednosti tlaka napuhavanja moraju odgovarati trenutačnoj upotrebi vozila (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...).

Postupak ponovnog početnog podešavanja

Kod uključenog kontakta:

- više puta i kratko pritisnite komandu 5 za odabir prikaza tlaka u gumama i, ovisno o vozilu, funkciju ”Tlak u gumama”;

- na dulje pritisnite (na otprilike 3 sekunde) komandu 5 za pokretanje početnog podešavanja. Treptanje ikona guma popraćeno porukama ”Podešavanj.tlaka u tijeku” i zatim ”Lokacija pneum. u tijeku” označava da je zahtjev za resetiranje referentne vrijednosti tlaka guma potvrđen;

Ponovno početno podešavanje može potrajati nekoliko minuta vožnje.

Ako nakon ponovnog početnog podešavanja slijede kratke vožnje, poruka “Lokacija pneum. u tijeku” može ostati prikazana i nakon nekoliko uzastopnih pokretanja.

Napomena: propisana vrijednost tlaka u gumama ne smije biti manja od preporučene i navedene na naljepnici na okviru vrata.

Također možete provesti ponovno pokretanje na multimedijalnom zaslonu 6 ako je vozilo opremljeno sustavom za navigaciju. Odaberite ”Vozilo”,”Tlak u gumama”.

SUSTAV B (nastavak)

Zaslon

Zaslon 4 i kontrolno svjetlo 1 na instrumentnoj ploči obavještavaju vas o eventualnim neispravnostima tlaka u gumama (ispuhana guma, probušena guma, sustav ne radi...).

« Podesite tlak u gumama »

Kotač C prikazan je, ovisno o vozilu, u narančastoj boji ili u bijeloj boji, popraćen fiksnim kontrolnim svjetlom 1 i porukom ”Podesite tlak u gumama”. Ti signali znače da je guma ispuhana.

Provjerite i po potrebi ponovno podesite tlak u sve četiri gume na hladno.

Kontrolno svjetlo 1 se gasi nakon nekoliko minuta vožnje.

« Guma probušena »

Kotač C prikazan je, ovisno o vozilu, u crvenoj boji ili u bijeloj boji, popraćen fiksnim kontrolnim svjetlom 1 , porukom ”Guma probušena” i zvučnim signalom.

Ova poruka je popraćena kontrolnim svjetlom ®. Označava da je guma dotičnog kotača probušena ili premalo napuhana. Zamijenite ga ili pozovite ovlašteni servis ako je probušen. Ponovno napumpajte gume, ako je kotač ispuhan,

« Provjerite sntg »

Kotač B nestaje, kontrolno svjetlo 1 trepće nekoliko sekundi i nakon toga ostaje stalno upaljeno, popraćeno porukom ”Provjerite sntg”.

Ova poruka je popraćena kontrolnim svjetlom ©. Označavaju da najmanje jedan kotač nije opremljen senzorima (primjerice, rezervni kotač). U ostalim slučajevima pozovite predstavnika marke.

SUSTAV B (nastavak)

« Lokacija pneum. u tijeku »

Ta poruka «Lokacija pneum. u tijeku» se javlja tijekom vožnje ako su jedan ili više kotača opremljeni senzorima koje Renault ne odobrava.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Podešavanje tlaka u gumama

Vrijednosti tlaka moraju se podešavati na hladno (pogledajte naljepnicu na rubu vrata vozača). Ako ne možete provjeriti tlak u hladnim gumama, povećajte preporučene vrijednosti tlaka za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikada se ne smije ispuštati zrak iz vrućih guma.

Zamjena kotača/guma

Za ovaj sustav potrebna je posebna oprema (kotači, gume, ukrasni poklopci...). Pogledajte odlomak “Gume” u 5. poglavlju.

Potražite savjet Predstavnika marke za zamjenu guma, te kako biste saznali koja je dodatna oprema kompatibilna sa sustavom i dostupna u mreži marke: upotreba svake druge dodatne opreme mogla bi ugroziti pravilan rad sustava.

Rezervni kotač

Kada je vozilo njime opremljeno, rezervni kotač nema senzor.

Raspršivač za popravak guma i set za napuhavanje

Zbog karakteristika ventila upotrebljavajte samo opremu koju je homologirala mreža marke. Pogledajte odlomak “Set za napuhavanje guma” u 5. poglavlju.

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu.

Sustav možda neće otkriti naglo smanjenje tlaka u gumama (pucanje gume...).

Zamjena kotača

sustavu će možda trebati nekoliko minuta, ovisno o načinu vožnje, za uzimanje u obzir položaja kotača i tlaka, provjeravajte tlak u gumama nakon svakog zahvata.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Funkcija ne djeluje umjesto vozača. Ona dakle ne može, u niti jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača. Provjerite tlak u gumama, uključujući rezervni kotač, jednom mjesečno.

Nadzor tlaka u gumama